Psychologische testen

Vaak wordt gesuggereerd, bijvoorbeeld door de school, een ambulant begeleider of de MEE, dat het verstandig zou zijn om de aanstaande leerling met Downsyndroom eerst te onderwerpen aan een psychologische test om ‘het niveau te bepalen’. Een verantwoorde schoolkeuze zou alleen mogelijk zijn op basis van de resultaten van zo’n test. Wij willen die praktijk hier met de meeste klem afraden. Kinderen met Downsyndroom zijn als gevolg van specifieke problemen op het gebied van met name spraak, reactiesnelheid en motoriek, zeer sterk in het nadeel bij testsituaties. De meeste ouders vinden dat hun kind bij zo’n test ver onder de maat presteert. Bovendien kunnen ouders zowel als leerkrachten uiteindelijk bitter weinig met de uitslag van zo’n test.

Niet alleen willen wij niet aanbevelen het kind te laten testen, maar bovendien willen wij ouders er op wijzen dat het laten doen van zo’n test ook schadelijk kan zijn voor de mogelijkheden van je kind. Als gevolg daarvan kunnen er voor je kind deuren gesloten blijven die zonder test gewoon open hadden gestaan.

Soms is het echter noodzakelijk toch een test te laten doen, bijvoorbeeld als de school er zeer sterk op aandringt of als je je kind geïndiceerd probeert te krijgen voor speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. Als er veel van de hoogte van de testscore afhangt (met name als een lagere score toekomstmogelijkheden afsluit), zoek dan naar een testpsycholoog die bij de testkeuze en testafname, waar mogelijk, rekening houdt met de karakteristieken van kinderen met Downsyndroom. Bij de informatiedesk van de SDS kun je hiernaar informeren.

Reacties plaatsen niet mogelijk