Sociaal klimaat

Voor de ondersteuning van de sociale integratie van een kind met Downsyndroom is het creëren van een goed sociaal klimaat essentieel. Een beter sociaal klimaat wordt bevorderd door onder andere:

  1. klasse-gesprekken over het feit dat alle kinderen van elkaar verschillen;
  2. klasse-gesprekken over sociale thema’s (vriendschap; gevoelens; omgang);
  3. het stimuleren van een niet al te competitief klimaat;
  4. het bevorderen van sociaal gedrag, door in te grijpen bij anti-sociaal gedrag, kinderen richtlijnen voor pro-sociaal gedrag te geven, kinderen zelf alternatieven voor gedrag te laten bedenken, incidenten na te bespreken met de betreffende kinderen of met de klas; zelf het goede voorbeeld te geven (respect voor anderen; humor en relativeringsvermogen);
  5. wat betreft de regels een evenwicht te vinden tussen structuur bieden en flexibel zijn;
  6. de regels met de klas te bespreken of zelfs in samenspraak met de klas op te stellen;
  7. in voldoende mate orde te houden (waarbij ruim gebruik zou moeten worden gemaakt van positieve methodes als prijzen voor goed gedrag en uitleg geven waarom regels gelden).

Reacties plaatsen niet mogelijk