Soorten reguliere scholen

Veel ouders vragen op welk schoolsoort hun kind het meeste kans maakt op een succesvolle, integratieve schoolloopbaan. Feit is dat leerlingen met Downsyndroom relatief vaak worden aangetroffen in het neutraal bijzonder onderwijs (Jenaplan, Montessori, Dalton, Vrije, Freinet etc.). Volgens het CBS behoorde 7,5% van de basisscholen in 2005 tot het neutraal bijzonder onderwijs. De medewerker Onderwijs van de SDS vond in 2005 in een steekproef van leerlingen met Downsyndroom in het regulier onderwijs een percentage van 22% in het neutraal bijzonder onderwijs. Er lijkt dus een zekere voorkeur van ouders van kinderen met Downsyndroom te bestaan voor deze schooltypen – en wellicht is er binnen deze scholen ook meer openheid voor integratie. Dat neemt niet weg, dat het overgrote deel van de geïntegreerde kinderen met Downsyndroom op ‘gewone’ reguliere scholen onderwijs volgt. Ook daar blijkt menig kind met Downsyndroom (met de nodige aanpassingen en differentiatie) te gedijen.

Reacties plaatsen niet mogelijk