Start basisschool
Op welke leeftijd leg je contact met scholen?
Vanaf vier jaar kunnen kinderen naar school. Vanaf vijf jaar zijn zij leerplichtig. Als vuistregel kan worden aangeraden om een jaar of anderhalf jaar voordat je kind vier wordt contacten te leggen met één of meerdere scholen. Met name reguliere scholen hebben voldoende tijd nodig om zich te oriënteren op de eventuele komst van je kind. Aan de andere kant moet je dit ook weer niet te vroeg doen, want je moet zelf in de mogelijkheden van je kind zijn gaan geloven.
 
Bij de keuze van het juiste moment voor de daadwerkelijke overgang van de peuterspeelzaal of KDC naar een school moeten zowel de kalenderleeftijd als de ontwikkeling van het kind in de overwegingen worden betrokken. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een enigszins verlengd verblijf in de peuterspeelzaal of KDC en derhalve een vertrek daar ruim na de vierde verjaardag van het kind. Soms zijn er dan aparte afspraken met het bestuur van zo’n peuterspeelzaal of KDC nodig.
 

Reguliere school
Je zult als ouders een keuze moeten maken tussen plaatsing op een reguliere school of een speciale school. Wij adviseren ouders om altijd het eerste zeer serieus in overweging te nemen. Onderzoeken uit Engeland, Australië en Nederland hebben laten zien dat leerlingen met Downsyndroom in zijn algemeenheid veel meer taal en schoolse vaardigheden (en evenveel zelfredzaamheid en sociale vaardigheden) leren in het regulier onderwijs, ook als het gaat om leerlingen met een in aanvang gelijke aanleg. Bovendien worden leerlingen met Downsyndroom meestal goed geaccepteerd door medeleerlingen en krijgen zij door de reguliere schoolgang meer gelegenheid na schooltijd thuis met andere kinderen te spelen (Voor achtergrondinformatie zie de Update in downup/DU71.pdf , en de Update en pagina 6 in downup/DU80.pdf ). Verder heeft reguliere plaatsing een principieel voordeel: kinderen met en zonder beperkingen leren op een natuurlijke wijze met elkaar om te gaan. Reguliere leerkrachten rapporteren daarbij vaak dat het goed is voor de sociale ontwikkeling van de klasgenoten en voor de sfeer in de groep. Zo’n 55-60% van de leerlingen met Downsyndroom start op een reguliere school. Lees hier meer over reguliere plaatsing.
 

Speciale school
Overigens betekent het bovenstaande pleidooi voor reguliere plaatsing nog niet dat de SDS denkt dat alle kinderen met Downsyndroom in de huidige situatie in ons land het gehele onderwijstraject zo maar, zonder meer, regulier kunnen afleggen. In de Nederlandse situatie, met een vaak beperkte mate van ondersteuning op de reguliere school, moet nog steeds serieus rekening worden gehouden met een flink aantal kinderen dat na een aantal jaren regulier de overgang naar het speciaal onderwijs zal (moeten) maken. Ook kan het zijn dat je als ouder reeds aan het begin van het onderwijstraject de inschatting maakt dat een reguliere loopbaan voor je kind niet mogelijk zal zijn, bijvoorbeeld omdat de behoeften van je kind complexer zijn of omdat je kind de prikkels in een meer reguliere situatie niet kan verwerken. Soms lukt het ook niet om een bereidwillige reguliere school te vinden of lukt het niet om voldoende ondersteuning op de school te organiseren. Het gaat bij de schoolkeuze uiteindelijk om de juiste beslissing te nemen voor je specifieke situatie. Lees hier meer over plaatsing op een speciale school.
 

Financiële en praktische ondersteuning
Lees hier meer over de indicaties voor het onderwijs.
 
In de praktijk komt het vaak voor dat er voor een leerling met Downsyndroom op de reguliere school (maar soms ook in het speciaal onderwijs) extra middelen voor begeleiding of persoonlijke verzorging worden ingezet vanuit de Jeugdwet of soms vanuit de WLZ Lees hier meer over vergoedingen voor niet-onderwijskundige begeleiding in het onderwijs.
 
Er moet hier nog worden gewezen op de mogelijkheid om (onbetaald) gebruik te maken van stagiaires voor de extra ondersteuning aan een leerling met Downsyndroom. Sommige scholen maken hiervoor gebruik van stagiaires van opleidingen voor klassenassistent of onderwijsassistent.
 

Film
De film DOWN TO EARTH is gemaakt in opdracht van de stichting Downsyndroom en is bedoeld als leidraad voor ouders van kinderen met Downsyndroom of een andersoortige verstandelijke belemmering, voor leerkrachten van reguliere basisscholen en voor Pabo’s en beleidsmakers. De kleding van de mensen in deze film is wat gedateerd, maar de inhoud is zeker de moeite waard: https://vimeo.com/8347733

Meer lezen:
 
  • Bestel onze ‘Leidraad Onderwijs’, via de webshop. Een zo volledig mogelijk “draaiboek” van het voortraject voor en de situatie in het onderwijs van kinderen met Downsyndroom, regulier zowel als speciaal.

Reacties plaatsen niet mogelijk