Steunpunt passend onderwijs voor ouders
Sinds 1 augustus 2012 is er het steunpunt passend onderwijs voor ouders. Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. In het steunpunt wordt samengewerkt door Oudervereniging Balans, Ieder(In). De SDS is aangesloten bij Ieder(In). Het is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs. Het steunpunt passend onderwijs voor ouders wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.Wat is passend onderwijs?
Wanneer gaat passend onderwijs van start?
Wat kan ik van school verwachten voor mijn kind met dyslexie?
Kan ik het rugzakje nog aanvragen?
Hoe weet ik welke school welke ondersteuning voor mijn kind biedt?
Hoe werkt een samenwerkingsverband?
Heb ik als ouders inspraak over passend onderwijs?

Voor deze en vele andere vragen over passend onderwijs en ondersteuning op school kunnen ouders terecht bij het Steunpunt passend onderwijs. Er zal met de komst van passend onderwijs veel veranderen voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning op school nodig hebben. Het rugzakje komt te vervallen, scholen krijgen een zorgplicht voor leerlingen en scholen gaan meer samenwerken.

Wil je weten wat passend onderwijs voor je kind betekent?
Het steunpunt is te bereiken door gratis te bellen met 0800-5010 tussen 10.00 en 15.00 (toets 2, passend onderwijs) of kijk op www.steunpuntpassendonderwijs.nl

We voegen hier graag aan toe dat waar het met name over Downsyndroom gaat, de SDS natuurlijk met onderwijs-medewerker Gert de Graaf topdeskundigheid voor ouders en scholen in huis heeft. Je kunt hem bereiken via het landelijk bureau of helpdesk@downsyndroom.nl .

Reacties plaatsen niet mogelijk