SVP niet het hele team!

Soms hebben schooldirecties de opvatting dat aanname van een leerling met Downsyndroom slechts mogelijk is wanneer het hele team erachter staat. Het kan niet anders of dat uitgangspunt moet leiden tot een groot aantal afwijzingen, vooral naarmate teams groter zijn (zoals in het vervolgonderwijs!). Er zijn dan altijd wel één of meer teamleden die het niet zien zitten. Maar is dat zo erg? Een leerling met Downsyndroom krijgt toch niet met alle leerkrachten van dat team te maken? Voor het basisonderwijs is een veel reëlere en minder ver gaande optie daarom natuurlijk al het mikken op ‘een min of meer volledig schooltraject’. Maar ook daarin moet dan nog worden ingecalculeerd dat teams zich in de loop van de jaren sterk kunnen wijzigen. Er gaan mensen weg, er komen mensen bij en werkende weg veranderen de opvattingen, heel vaak in het voordeel van de meevallende leerling met Downsyndroom. In het vervolgonderwijs zou kunnen worden gestreefd naar het ‘ja-woord’ van een combinatie van leerkrachten van alle vakken die het betreffende kind zou krijgen. Dat is nog steeds iets heel anders dan het hele team! Tenslotte is het denkbaar dat een leerling met Downsyndroom ook al gebaat is met een proefplaatsing om vervolgens van beide zijden te evalueren of voortzetting wenselijk is.

Reacties plaatsen niet mogelijk