Voorlichting over de eigen belemmeringen

Geef het kind met Downsyndroom – in ieder geval in de loop van de middenbouw en de bovenbouw – adequate informatie over zijn/ haar belemmeringen (en capaciteiten) en help het kind dit in zijn/ haar zelfbeeld te integreren. Het betreft hier niet alleen een “zakelijke” uitleg, maar deze uitleg bevat ook gevoelsmatige boodschappen, onder andere: het kind is meer “hetzelfde” als andere kinderen dan dat het “anders” is; de ouders houden van het kind; het kind heeft belemmeringen én capaciteiten; het kind mag zichzelf waarderen; alle mensen verschillen van elkaar; het leren is moeilijker, maar het kind kán wel leren; het kind is niet de enige met een belemmering/ handicap.

Reacties plaatsen niet mogelijk