Financiële regelingen tienerleeftijd
Als ouder van een kind met Downsyndroom maak je soms extra kosten voor de verzorging en begeleiding van je kind. In hoeverre kom je in aanmerking voor vergoedingen?
 
– Vraag ongeveer vier maanden voor de 18de verjaardag van je kind de WAJONG aan. Dit geeft de jongere recht op ondersteuning bij het vinden van werk en recht op een uitkering als er geen perspectief is op betaald werk. Lees hier meer over de WAJONG.
 
– Wanneer fysiotherapie en/of logopedie nodig is, dan wordt dit voor tieners met Downsyndroom vergoed uit de basisziektekostenverzekering.
 
– Bij het kiezen van een ziektekostenverzekeraar kun je kijken naar de aanvullende verzekeringen (hoogte van premies en aard van de extra vergoedingen) en wat je daarin aanspreekt. Er zijn, bij ons weten, geen ziektekostenverzekeringen die zeer geschikt of juist zeer ongeschikt zouden zijn voor kinderen met Downsyndroom. De belangrijkste zaken worden vergoed uit de basisverzekering.
 
– Voor informatie over de financiering van onderwijs aan kinderen met Downsyndroom en de indicaties die je daarbij moet aanvragen, zie hier. Voor specifieke informatie over financiering in het regulier voortgezet onderwijs, zie hier.
 
Leerlingenvervoer wordt vergoed door de gemeente als leerlingen met een beperking meer dan zes kilometer van de school wonen. De hoogte van de vergoeding is wel inkomensafhankelijk. Voor informatie over wat je van de gemeente qua beleid mag verwachten zie hier de site van de VNG. En bekijk dan vooral ook de modelverordening leerlingenvervoer die kan worden gedownload vanaf deze pagina. Soms vinden gemeenten dat in het voortgezet speciaal onderwijs leerlingen zelfstandig met het openbaar vervoer zouden moeten kunnen reizen. Voor veel leerlingen met Downsyndroom is dit niet haalbaar. Ga in een dergelijk geval in beroep tegen de gemeente – en laat het ons weten.
 

– Voor kinderen met Downsyndroom in de tienerleeftijd kun je via de gemeente jeugdhulp aanvragen. Je moet aantonen dat je kind duidelijk meer zorg en begeleiding nodig heeft dan bij een tiener zonder Downsyndroom het geval is. Want ‘gebruikelijke zorg’ behoren ouders nu eenmaal aan een kind te geven. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat ouders 1 uur per dag bovengebruikelijke zorg ook zelf moeten opbrengen. Als er veel meer tijd en aandacht nodig is dan bij een ander kind, zul je dit aannemelijk moeten maken en ook laten onderschrijven door onafhankelijke deskundigen, bijvoorbeeld een kinderarts. Let erop dat toezicht bij zelfredzaamheidsvaardigheden onder de functie Persoonlijke Verzorging kan worden aangevraagd. Dat wordt namelijk gemakkelijker toegekend dan Begeleiding Individueel. Verder kan er via de gemeente voor hulp op school worden aangevraagd. In dat geval moet het wel om dagelijkse redzaamheid (en toezicht daarbij) gaan en niet om Remedial Teaching. De MEE kan mensen helpen met de aanvraag van indicaties. Je kunt, als de MEE je niet heeft kunnen helpen zoals je dat had gewild, bij het aanvragen van een PGB ook hulp zoeken van een zelfstandige (niet gratis) PGB-adviseur. Zie de belangenvereniging van PGB-adviseurs of bijvoorbeeld pgb.nu. Verder kan advies worden gezocht via verenigingen voor budgethouders (waarvan je dan lid zou moeten worden). Zie de website van Naar Keuze of Per Saldo.

 
– Of je in aanmerking komt voor vergoeding voor teruggave van belasting op grond van extra zorgkosten hangt af van je persoonlijke situatie. Een goede site om dit na te gaan: www.meerkosten.nl.
 
Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning kunnen soms worden vergoed vanuit de WMO. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een aangepaste fiets. De WMO is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de praktijk kunnen er hierdoor locale verschillen zijn in wat wel en niet wordt vergoed. Lees meer over de WMO.
 
– Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen voor extra kosten, die niet vergoed worden uit andere regelingen, een beroep doen op de bijzondere bijstand. Zie deze site.
 

Reacties plaatsen niet mogelijk