Informatiepakket regulier Voortgezet Onderwijs
We hebben vanuit de SDS een DVD gemaakt over integratie in het voortgezet onderwijs, ‘Down Ahead’. Deze DVD is aanwezig op sommige Pabo’s en in enkele bibliotheken, of te bestellen via onze webshop.
In de film staat de individuele integratie van vier leerlingen met Downsyndroom centraal. Het proces wordt gevolgd vanaf de aanmelding tot aan het, via stages, voorbereiden van de betreffende leerlingen op geïntegreerd werk in de maatschappij. De DVD kan je als ouder een beeld geven van integratie in het vervolgonderwijs. En, je kunt deze gebruiken om de voortgezet onderwijs school van je keuze te informeren.
In Down + Up 65 vind je een stuk over de reacties van een aantal leerkrachten uit het voortgezet onderwijs op de vertoning van de film ‘Down Ahead’. Dit stuk kan inzicht geven in de weerstanden die je mogelijkerwijs zult tegenkomen, maar ook in de argumenten waarvoor leerkrachten in het voortgezet onderwijs gevoelig zijn. Het stuk kun je hier downloaden.
In Down & Up 82 heeft een uitgebreide reportage gestaan over de integratie van een leerling met Downsyndroom op een school voor regulier voortgezet onderwijs.
Als SDS kunnen wij proberen om ouders in contact brengen met ouders die reeds ervaring hebben opgedaan met hun kind in het voortgezet regulier onderwijs, stuur hiervoor een email aan Gert de Graaf. Deze ouders kunnen ook vragen of hun school bereid is tot contact met andere scholen.Verder heeft de Vereniging Integratie kinderen Met Downsyndroom (VIM) een gids geschreven voor integratie in het voortgezet onderwijs. Deze geeft inzicht in het hoe en waarom. De gids kan bij de VIM woren besteld, maar uitsluitend door leden van de VIM.

Ook is er vanuit de VIM een werkgroep opgezet rondom voortgezet onderwijs, de werkgroep Ondersteuning Integratie in het Voortgezet Onderwijs (OIVO). De OIVO kent een aantal regionale contactpersonen (leerkrachten uit het voortgezet onderwijs met enige ervaring met Downsyndroom). Deze kunnen worden benaderd via de VIM, contactpersoon is Hilde de Haan, klik hier om haar een email te sturen. Of via het Steunpunt Inclusief Onderwijs (SInclO) van de Hogeschool Utrecht, contactpersonen Wim Adam, 06-13784375 email en Nynke van Ingen, 06-23908189, email.
Voor informatie over studiedagen: www.vim-online.nlKlik hier om door te gaan naar financiële middelen in het regulier voortgezet onderwijs.

Klik hier om terug te keren naar de pagina voortgezet onderwijs.

Reacties plaatsen niet mogelijk