Zorgaanbieders

De SDS heeft eind 2007 een enquête gehouden onder ouders van jonge kinderen met Downsyndroom met in het bijzonder de vraag: waar kunnen ouders begeleiding krijgen bij het werken met early intervention?
De ouders hebben de instanties in de onderstaande lijst genoemd. Op verzoek van instellingen is de lijst daarna regelmatig aangevuld. Het betreft voornamelijk zorgaanbieders die geïndiceerde langdurige (thuis)begeleiding van de ouders bij early intervention kunnen bieden. In de lijst vind je verder particuliere aanbieders, speel-leergroepjes en schoolvoorbereidende groepjes en aanbieders van cursussen op het gebied van ontwikkelingsstimulering. Ook de MEE wordt vermeld als aanbieder van niet-geïndiceerde kortdurende begeleiding, cursussen en groepjes.
De lijst is alfabetisch. Steeds wordt vermeld: naam instantie, regio, website, eventueel contactpersoon, telefoon en email, specificatie van het aanbod.

Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en correcties.
Disclaimer: De Stichting Downsyndroom, SDS, heeft geen kennis van de kwaliteit en is niet verantwoordelijk voor de geleverde zorg en/of begeleiding van genoemde contactpersonen en instanties. De lijst is in 2017 bijgewerkt.

Amerpoort
Provincie Utrecht, Flevoland en ‘t Gooi
website voor begeleiding Early Intervention
of www.amerpoort.nl
035 647 5252
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

ASVZ
Zuid-Holland en Noord-Brabant
www.asvz.nl
0184-491200
info@asvz.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Cello 
Noordoost Noord-Brabant (Den Bosch-Eindhoven-Tilburg) en Zuidwest Gelderland (Bommelerwaard)
www.cello-zorg.nl
088-345 11 11
zorgwijzer@cello-zorg.nl
Early Bird begeleidt, informeert en adviseert bij het vroegtijdig stimuleren van je kind. Al vanaf zes weken na de geboorte tot zijn vijfde jaar kunnen jij en je kind terecht bij een speelgroep van Early Bird. De leidsters, zelf ook moeder van een kind met een beperking, kunnen je veel steun bieden bij het begeleiden en het stimuleren van de ontwikkeling van je kind.

Cordaan Jeugd
Amsterdam en Diemen
www.cordaan.nl/jeugd
Zorgloket Cordaan jeugd
020-6306262
zorgloketjeugd@cordaan.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Daelzicht
Limburg
www.daelzicht.nl
0475 577 333
clientservicedesk@daelzicht.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Dagcentrum De Poppenkraam
Veldhoven e.o.
www.de-poppenkraam.nl/main.htm
mw. A. van der Velden, mw. N. Fredriksz
040-2052839 of 040-2052824
Kinderdagcentrum werkt op basis van Kleine Stapjes;
begeleiding van de ouders van geplaatste kinderen mogelijk

Down2school
Groningen, Drenthe, Friesland
www.down2school.nl
Mirte de Meijer-Gerrits
06-41236939
Info@down2school.nl
Gespecialiseerd in het begeleiden van alle betrokkenen rondom kinderen met Downsyndroom in het reguliere onderwijs, zowel op school als thuis. Tevens ook een aanbod in cursussen en voorlichting.

Downvision
Drunen, Waalwijk, Den Bosch
www.downvision.nl
Miriam van Oorschot
06 40 33 78 63
info@downvision.nl
Persoonlijke begeleiding thuis (en op school) ter bevordering van de zelfstandigheid (ADL en schoolse vaardigheden). Begeleiding in groepsvorm om sociale en communicatieve vaardigheden te oefenen. Persoonlijke begeleiding (individueel en in kleine groep) voor tieners/jong volwassenen op werk/klusniveau

Driestroom
Regio Nijmegen/regio Arnhem
www.driestroom.nl
Pedagogische ouderbegeleiding
0481 375555
driestroomincontact@driestroom.nl
Langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Early Bird
Rosmalen
www.stichtingearlybird.nl
06-21528669 e-mail: iholdrinet@cello-zorg.nl
Early Intervention speel-leergroepen voor kinderen van 0 tot 5 jaar
Speelgroep vrijdagochtend

Esdégé Reigersdaal
Noord Holland Noord
Gezinsondersteuning:
www.gezinsondersteuning.st-er.nl 
Nicole Serrarens
0226-332378 / 06-53550979 
Nicole.serrarens@esdege-reigersdaal.nl
Innovatie Jeugd
www.innovatiejeugd.st-er.nl
Rosalien van Reenen
06-15407860
Rosalien.vanReenen@esdege-reigersdaal.nl
Begeleiding van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs. Behandeling in het kader van Early Intervention/Vroeghulp/Ontwikkelingsstimulering.

Gemiva-SVG Groep
is er voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking (Zuid-Holland).
Meer weten en aanmelden:
Afdeling Zorgbemiddeling
Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda
088 205 24 00
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

De Hartekamp Groep
Kennemerland (Heemskerk- Haarlem-Nieuw-Vennep)
www.hartekampgroep.nl 
023-5101415
info@hartekampgroep.nl
Locatie overzicht: https://hartekampgroep.nl/waar-wij-zitten/
Cliëntservicepunt: https://hartekampgroep.nl/contact/client-service-punt/
Langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention. Op bijv. kinderdagcentrum Baloe bieden wij vroegbehandeling voor kinderen van 0-4 jaar.

Helping Hands
Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en noord-Overijssel)
www.helpinghands.nl
050-5530945
info@helpinghands.nl
Praktische begeleiding thuis of op school. 

Van Hien Zorg Noord Nederland
kantoor in Joure
0513 411928
info@vanhienzorg.nl
www.vanhienzorg.nl
Begeleiding van de ouders bij early intervention

Huppetee
Zeeland en West-Brabant
Marinda Tempelaars
mgetempelaars@gmail.com 
www.huppetee.nu 
www.facebook.com/huppetee 
Begeleiding bij early intervention programma- Kleine Stapjes. Leespraat, Rekenlijn en Nederlands met gebaren.

Ipse de Bruggen
Gehele provincie Zuid Holland
www.ipsedebruggen.nl
Klantencontact 0800-9988777
info@ipsedebruggen.nl
Ondersteuning bij aanvragen indicatie en (langdurige) thuisbegeleiding van ouders bij early intervention en leespraat aanbod ouder-kindgroep ambulante schoolbegeleiding.

JEK – Je eigen keus
Ambulante begeleiding, begeleiding leespraat, speltherapie en rekenlijn. Voor ouders, scholen, leerkrachten logopedisten en begeleiders in de klas.
Utrecht, west- Gelderland, kop van Zuid-Holland.
www.jeeigenkeus.nl
Irma Slomp 06- 57115585
info@jeeigenkeus.nl

Kiem, persoonlijke groei
Tilburg e.o
Ontwikkelingsstimulering en individuele begeleiding. Advisering en ondersteuning van ouders en directe betrokken bij het kind met de methode early intervention/kleine stapjes, zowel inzetbaar in de thuissituatie als op de peuterspeelzaal of (reguliere)school.
Contact: Famke Beeloo
Telefoon: 06.17356857

 

Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie voor baby’s, peuters en oudere kinderen
Godie Schuitema
0644112320
kinderft.godie@hotmail.com
www.baby-peuter-kinderfysiotherapie.nl
www.LEF-Kids.nl
Begeleiding van ouders met Kleine Stapjes op gebeid van fijne en grove motoriek.
Tevens verbonden aan peuterspeelzaal-vroegbehandeling ‘Baloe’ waar kinderen (0-4jr.) met Downsyndroom begeleid en behandeld worden.(www.hartekampgroep.nl)

Kinderfysiotherapie-praktijk
Amersfoort e.o.
Elma Moons
033 – 4659025
info@kinderfysiotherapie-amersfoort.nl 
begeleiding van de ouders bij early intervention op gebied van motoriek
(niet via AWBZ, maar uit ziektekostenverzekering)

Kinderfysiotherapie
Fysio Haarstraat
Rijssen (Overijssel)
0548-745133
info@fysiohaarstraat.nl
www.fysiohaarstraat.nl

Kinderpraktijk Groningen (kinderfysiotherapie en logopedie) 
Groningen
www.kinderpraktijkgroningen.nl 
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention op gebied van motoriek en taal
(niet via AWBZ, maar uit ziektekostenverzekering)

Lunet zorg 
Eindhoven e.o.
cliëntbureau
088-5516000
http://lunet.typotycoon.nl/index.php?id=29
ambulante diensten
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention; schoolvoorbereidende groep

MEE
ondersteuning bij leven met een beperking
Kijk voor uw eigen MEE-organisatie op www.mee.nl
MEE (geen AWBZ-indicatie nodig) biedt kortdurende ondersteuning voor mensen met een beperking en hun netwerk. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Middin
regio Den Haag/Rijnmond/Zoetermeer/Delft
www.middin.nl
Clienteninformatiecentrum (CLIC): 070-372 12 34
clic@middin.nl

Ons tweede thuis
Amsteland en de Haarlemmermeer
https://www.onstweedethuis.nl/kinderen/
afdeling zorgbemiddeling
0297-353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Onderwijspraktijk “De Opstap”
Monster (westland)
www.de-opstap.com
Marja ten Braak (particulier)
info@de-opstap.com
06-21243969
Early Intervention, Leespraat en rekenlijn.

ORO
Helmond, Geldrop, Mierlo, Laarbeek/Deurne, Asten, Someren, Bakel
www.oro.nl
Jolanda Maas (inhoudelijke informatie)
0492 – 53 0053
jmaas@oro.nl
Startpunt ORO (informatie over aanmeldprocedure, benodigde indicatie)
0492-53 00 70
startpunt@oro.nl
Langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention, tevens speelleergroep en schoolvoorbereidende groep.

Particulier: José van den Elzen
Noord-Holland
0251-239416 / 06-43467670
lerenisteleren.nl
jvdelzen60@gmail.com
docente/ consulente/ begeleidster Leespraat, consulente/ begeleidster Rekenlijn, Kleine Stapjes en ouderbegeleiding, mediërend leren (Feuerstein)

Particulier: Ingeborg Reurink, schoolse begeleiding
omgeving Huizen
www.syndroomvandown.com
06-22391405
info@syndroomvandown.com
Begeleiding kinderen met DS met early intervention, leespraat en schoolse begeleiding.

Particulier: Terena Spijker
Utrecht e.o.
030-2640407
terena@ziggo.nl
begeleiding van ouder en kind bij ‘leren lezen om te praten en begrijpend te lezen’

PSW Junior
Midden-Limburg
www.pswjunior.nl
Marjolein Dohmen – van den Assem
0475-474 400
info@psw.nl
PSW Junior biedt ondersteuning aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Altijd op maat en dichtbij huis.

Radar
Zuid-Limburg
www.radar.org
088-350 5000
clientloket@radar.org
Ondersteuning en begeleiding voor ouders bij early intervention

Reinaerde (praktische pedagogische gezinsbegeleiding) 
provincie Utrecht
www.reinaerde.nl
030-2875210
info@reinaerde.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

SDW
West-Brabant, Roosendaal
www.sdw.nl
M van Bavel
m.v.bavel@sdwzorg.nl
088-2593165
langdurige begeleiding bij de methode Kleine Stapjes, Leespraat,  Rekenlijn en Floorplay. Tevens ambulante begeleiding binnen het reguliere onderwijs, peuterspeelzaal en reguliere kinderdagverblijven.

‘s Heeren Loo 
regio Midden-Nederland
www.sheerenloo.nl
Intakecoördinator Polikliniek en PPG, Ton Altena
0341-555132/133
ton.altena@sheerenloo.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Sherpa
Hilversum, Baarn e.o.
http://www.sherpa.org/
035 646 37 52
zorgbemiddeling@sherpa.org
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Stichting NOVO
Groningen
www.stichtingnovo.nl
Arno Veldboom en Janita Ploegh
050-5470710
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Stichting Parabool
Zuid-West Overijssel
www.deparabool.nl
Evelien Klunder
0570 627973
e.klunder@deparabool.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

Stichting Het Raamwerk
Bollen- en Duinstreek
www.hetraamwerk.nl
cluster Jeugd en Gezin
0252373441
bemiddeling@hetraamwerk.nl
Het Raamwerk biedt ontwikkelingsgericht werken dmv de methode Kleine stapjes in een Speelleergroep voor ouder en kind; ook bieden Het Raamwerk advisering en ondersteuning thuis dmv praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG), waar zowel aan de hand van de methode Kleine Stapjes, als aan de hand van de methode PPG gewerkt kan worden.

Stichting Scope 
Noord-Holland
www.stichtingscope.nl
Hedianne Bosch
info@stichtingscope.nl
Alleen voor cursussen op gebied van ‘leren lezen om te leren praten’ en (voorbereidend) rekenen

Stichting Zozijn
Achterhoek, Graafschap, Lathmer, Liemers en Salland
www.zozijn.nl ambulante ondersteuning
www.zozijn.nl Opvang en ontwikkeling 
088 – 575 3000
zorgloket@zozijn.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention


Stichting Zuidwester (praktische pedagogische gezinsbegeleiding)
West-Brabant, Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden (Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Rotterdam, Voorne-Putten)
www.zuidwester.org
0187-898888
match4care@zuidwester.org
Langdurige individuele begeleiding van ouder en kind bij early intervention/kleine stapjes. Ondersteuning (kosteloos) bij het aanvragen van indicaties.

Syndion
werkzaam in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en het Rivierengebied
www.syndion.nl
Clientservicebureau tel: 0183-651155
clientservicebureau@syndion.nl
langdurige begeleiding van de ouders bij early intervention

ZZP’er: Willeke de Jong
Alkmaar e.o.
072-5123756 of 06-5159 1098
wjmdejong@versatel.nl
ondersteunende communicatie, werken met Kleine Stapjes en
ambulante begeleiding voor- en op de basisschool

Disclaimer: De Stichting Downsyndroom, SDS, heeft geen kennis van de kwaliteit en is niet verantwoordelijk voor de geleverde zorg en/of begeleiding van bovengenoemde contactpersonen en instanties.

Reacties plaatsen niet mogelijk