Boek ‘Als het maar gezond is’

Een goed boek om eventueel te raadplegen over prenatale testen is:
‘Als het maar gezond is, wegwijzer bij prenataal testen’ door Helen Kooijman
Uitg. Kosmos-Z&K, ISBN 90 215 4297-8.
 
“Als het maar gezond is”, dat is meestal de eerste uitspraak van ouders als anderen hun vragen wat ze voor hun kind wensen. Maar iedereen weet ook wel dat er een kans is dat het niet goed is. Het is juist het besef dat zij wel eens ‘die ene pechvogel’ kunnen zijn, dat maakt dat ouders hun kind prenataal laten nakijken. Ze zeggen tegen zichzelf dat er waarschijnlijk niets aan de hand is, maar ergens jeukt de onzekerheid, zeker als ze al wat ouder zijn. En waarom dan geen test doen om die onzekere gevoelens weg te nemen? Toch is dit niet zonder problemen. Geen enkele prenatale test geeft namelijk een garantie op een gezond kind. En stel dan dat er bij je kind wel een afwijking wordt gevonden? Dan sta je voor de keuze: de zwangerschap uitdragen of afbreken. Er is geen weg meer terug. Je moet kiezen, of je nu wilt of niet. Bij de keuzes binnen het gehele traject van prenatale screening kan dit heldere, evenwichtige boek behulpzaam zijn.
 
Helen Kooijman, journaliste en radioprogrammamaker, beschrijft in het eerste deel wat er allemaal mogelijk is aan zowel kansberekenende testen als diagnostische testen. Kort en helder wordt uiteengezet wat er met de testen gedaan kan worden en hoe ze worden uitgevoerd. Daarna volgt niet alleen een summiere beschrijving van de meest voorkomende aangeboren en erfelijke aandoeningen, maar wordt ook aandacht besteed aan hoe het leven is met zo’n aandoening, door fragmenten uit levensverhalen.
 
Ook in het tweede deel, dat over keuzes maken gaat in al zijn facetten, worden veel persoonlijke ervaringen aangehaald, waardoor dit boek zo ‘echt’ is. Iedere keuze over wel of niet laten testen, over wel of niet de zwangerschap uitdragen als de uitslag “niet goed” is, blijkt erg afhankelijk van de personen en hun omstandigheden te zijn en kan zelfs nog veranderen als men daadwerkelijk voor de keuze staat. De keuzemogelijkheden en dilemma’s worden op een inzichtelijke, onbevooroordeelde manier gebracht.
 
Voorbeelden van diverse uiterste standpunten worden belicht, zodanig dat je er over gaat nadenken en je eigen mening kan vormen. Voor verdere nuttige informatie op weg naar een beslissing is er een lijst met uitgebreide gegevens over patiëntenorganisaties en hulpverlening.
 
Voor ieder die, op wat voor manier ook, te maken krijgt met deze materie, is dit boek van harte aan te bevelen.

Reacties plaatsen niet mogelijk