Boek ‘Prenataal onderzoek. Over keuzes en dilemma’s’

Een goed boek over prenatale testen is:
‘Prenataal onderzoek. Over keuzes en dilemma’s’ door Anja de Grient Dreux (verloskundige, echoscopiste) Helen Kooijman (journalist) en Marijke Korenromp (verloskundige). Uitgeverij het Spectrum, ISBN 9789027466167.
 
Het blijkt dat de meeste zwangeren die voor prenataal onderzoek kiezen dat doen om gerustgesteld te worden. Dat gebeurt inderdaad vaak, maar de keerzijde is dat er ook wat aan de hand kan zijn met je ongeboren kind. En dan kom je voor allerlei moeilijke keuzen te staan. Dit boek wil een hulp zijn hierbij. Door de uitgebreide informatie in dit boek wordt ondersteuning gegeven bij het maken van weloverwogen keuzes.
 
Wat betreft de beschrijving van de bestaande testen en de betekenis daarvan zijn de schrijvers uitermate goed geslaagd. Daarnaast wordt goed aangegeven dat een positieve uitkomst van een test geen garantie is voor een gezond kind. Er wordt uitleg gegeven over het begrip erfelijkheid, genen en chromosomen. En natuurlijk over de meest voorkomende aandoeningen die met de diverse testen gevonden kunnen worden. Er is een duidelijke uiteenzetting over het moeilijke begrip kansberekening. Bij de prenatale screeningstesten wordt er niet meer dan een kans op een aandoening bepaald. Hoe die kans wordt berekend en wat voor consequenties dat kan hebben voor verdere keuzes komt uitgebreid aan bod. En niet alleen de koele cijfers. Door de ervaringen van ouders die prenataal onderzoek hebben meegemaakt te citeren, wordt goed duidelijk dat er in iedere situatie diverse keuzen gemaakt kunnen en ook worden gemaakt, met ook weer allerlei diverse argumenten. Rationeel, maar ook emotioneel. Dat maakt, naast de opzet en de manier van schrijven, dat dit boek niet een droge opsomming van mogelijkheden is, maar een levendige, invoelende gids.
  
Dit is een waardevol boek dat iedereen aangeraden kan worden die voor keuzes over prenataal onderzoek staat.
 
De informatie in dit boek over Downsyndroom is helaas niet up to date en kan beter niet gebruikt worden. 

Reacties plaatsen niet mogelijk