SDS:NIPT nooit routine

DE SDS VINDT:

 • Dat ieder kind met Downsyndroom welkom is.
 • Dat ieder kind met Downsyndroom midden in onze samenleving hoort op te groeien.
 • Dat Downsyndroom het leven waard is.

DE SDS WEET DAT:

 • Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met Downsyndroom midden in het leven staan en volop van dit leven genieten.
 • Gezinnen met een kind met Downsyndroom tevreden zijn over hun kwaliteit van leven. Ruim 60 gezinnen hierover hebben geschreven in het witboek Downsyndroom.

DE SDS WERKT AAN:

 • Kennis en methodieken zodat kinderen, jongeren en volwassenen met Downsyndroom zich beter kunnen ontwikkelen en daardoor niet meer lijken op de mensen met Downsyndroom van 30 jaar geleden.
 • Inmenging in het maatschappelijk debat voor een menswaardige positie van mensen met Downsyndroom in de samenleving.
 • Goed gedocumenteerde informatie en achtergrondgegevens voor politici, beleidsmakers, onderzoekers en media over Downsyndroom.
 • Genuanceerde en evenwichtige meningen met maar één doel: een goed leven voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met Downsyndroom en hun familie.

HET STANDPUNT VAN DE SDS OVER NIPT:

 • Iedereen heeft het recht om zoveel mogelijk te weten over het ongeboren kind en iedereen heeft het recht dit niet te willen weten.
 • Onlosmakelijk verbonden aan het recht om zoveel mogelijk te willen weten is goede up-to-date informatie over de kwaliteit van leven met Downsyndroom.
 • Nádruk op Downsyndroom bij prenatale screening is niet te begrijpen, immers Downsyndroom is met het leven verenigbaar en meestal is er geen sprake van een ernstige handicap.
 • De NIPT kan beschikbaar zijn voor die mensen die dat willen, maar mag geen vanzelfsprekend onderdeel worden van standaard screening bij alle zwangeren.
 • Als ouders kiezen voor screening, betekent dat niet dat ze ook kiezen voor afbreking van de zwangerschap. Ouders moeten de ruimte krijgen om te kiezen voor uitdragen van een in principe gewenste zwangerschap.
 • De SDS is tegen een versnelde invoering van de NIPT, en houdt vast aan (het geplande en) gedegen onderzoek met aandacht voor alle sociale/maatschappelijke/ethische aspecten en goede informatievoorziening die bij een dergelijke test horen.

Reacties plaatsen niet mogelijk