Update 109: Inclusief onderwijs voor kinderen met Downsyndroom

Gert de Graaf schreef dit artikel waarin een beeld geschetst wordt van de onderwijsintegratie van leerlingen met Downsyndroom in het regulier basisonderwijs. Om hoeveel leerlingen gaat het eigenlijk en welke ontwikkelingen zijn er hierin geweest in de afgelopen decennia? Waarom kiezen ouders voor regulier dan wel speciaal onderwijs? Wat is er bekend over de effecten van school-type op de ontwikkeling en het sociaal functioneren van het kind? Welke voorwaarden zijn gunstig voor de onderwijsintegratie van kinderen met Downsyndroom? Klik hier om het te downloaden.

Reacties plaatsen niet mogelijk