Huisarts niet klaar voor zorg verstandelijk beperkten

Huisartsen zijn niet voorbereid op de komst van grote groepen verstandelijk beperkten in de praktijk. Uit een woensdag verschenen onderzoek onder bijna vierhonderd huisartsen blijkt dat ze vinden dat hun zorg aan deze mensen beter kan.

Door de hervorming van de langdurige zorg zullen behalve ouderen en chronisch zieken, ook circa 76.000 mensen met een verstandelijke beperking vaker buiten de muren van een instelling wonen: zelfstandig, in groepsverband of bij familie. Ze worden patiënt van een huisarts in de woonbuurt.

Tweederde van de huisartsen, die vrijwel allemaal ervaring hebben met enkele verstandelijk beperkte patiënten, signaleert nu al knelpunten in de zorg. Ze vinden dat ze meer kennis moeten vergaren over gedrags- en psychische problemen in deze patiëntengroep.

Ook over specifieke medische ziektebeelden die voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking of het Downsyndroom willen ze meer te weten komen. Bijna de helft van de huisartsen vreest een tekort aan tijd voor de consulten met verstandelijk gehandicapten.

De SDS  zal binnen een overleg met artsen van Downsyndroom team  vragen wat zij kunnen bijdragen aan het verhogen van kennis van de huisartsen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat ouders eens per jaar of eens per twee jaar naar zo’n Downteam of Downpoli gaan, om zeker te weten dat de ontwikkeling nog volgens verwachting verloopt. Alle ouders kunnen hun huisarts op de hoogte brengen van de medische richtlijn, te bekijken via onze website.
Daarnaast wordt er in samenwerking met de VSOP (Vereniging Samenwerkende ouder- en Patientenorganisaties) ook gewerkt aan meer informatie materiaal dat aan de huisartsen kan worden gegeven.
(BRON: Gelderlander.nl)

Reacties plaatsen niet mogelijk