Congressen, symposia, etc., Verslagen van

Update 60 (winter 2002) (6 blz - 518.8 KiB)
Vooruitlopend op de viering van haar derde lustrum organiseerde de SDS samen met het Emma Kinderziekenhuis AMC in het najaar van 2002 een symposium onder titel ‘Over leven met Downsyndroom’. De begeleiding van kinderen met Downsyndroom is namelijk in de laatste decennia sterk verbeterd. En daarin heeft de SDS een belangrijke rol gespeeld. Tijdens dit symposium werd aandacht besteed aan een aantal problemen waarmee vrijwel elke ouder te maken krijgt, zoals een grotere kans op een aangeboren hartafwijking en voedings- en KNO-problemen. Daarnaast werd aandacht besteed aan de in 1999 gestarte Thyroxine-trial en het TNO-onderzoek naar de kwaliteit van bestaan. In de hier aangehaakte publicatie gaat het om korte samenvattingen van de professionele presentaties, steeds gevolgd door een kort commentaar van de kant van de SDS.

Update 40 (winter 1997) (12 blz - 1.3 MiB)
"Madrid, 6e Congreso Mundial sobre el sindrome de Down", door Gerard Eykhoff et al.
Van 23 tot en met 26 oktober 1997 werd in Madrid het zesde Wereldcongres over Downsyndroom georganiseerd. Ruim tweeduizend mensen uit 70 landen namen deel. Er waren ongeveer 200 sprekers, 199 posters. Indrukwekkend aantallen. Maar het ging hier ook om een wereldcongres dat eens in de vier jaar gehouden wordt op een bevolking van 5 miljard mensen, waarvan ruw geschat tussen de half en één pro mille Downsyndroom heeft. Ergo: het was congres met betrekking tot een groep van 2,5 à 5 miljoen wereldburgers. Een gedetailleerd versalg door ouders en professionals.

Update 21 (lente 1993) (12 blz - 1.2 MiB)
"Internationaal symposium over het specifieke van het syndroom van Down", door Erik de Graaf
Van 26 - 27 februari 1993 werd in Palma de Mallorca een groot internationaal symposium gehouden over Downsyndroom. De onderwerpen die in dit verslag besproken worden zijn o. a.: genetische specificiteit, de specifieke ontwikkeling van de hersenen, de ziekte van Alzheimer, specifieke medische problemen, de specificiteit van de taalontwikkeling en de syndroom-specifieke organisaties in de V. S. leren lezen en schrijven en variabiliteit van de mensen die Downsyndroom hebben.

PROGRAMMA SYMPOSIUM KETENZORG 060215 ( blz - 63.2 KiB)

Uitnodiging Symposium Ketenzorg 060215 ( blz - 2.4 MiB)

symposium 25 september ( blz - 215.3 KiB)

Reacties plaatsen niet mogelijk