Ethiek

Reader Prenataal Onderzoek (20 blz - 5.3 MiB)
Een reader samengesteld uit relevante artikelen uit 12,5 jaar "Down + Up" in relatie tot prenatale diagnostiek en bewust uitgedragen zwangerschappen van baby's met Downsyndroom.

Update 36 (winter 1996) (8 blz - 1.0 MiB)
“Ethiek en het syndroom van Down, de loop der gebeurtenissen in 1996”, door Erik de Graaf, Toos Groenewoud en Marian de Graaf-Posthumus
In de Update van nr. 32werd gepleit voor (onderzoek naar de mogelijkheid van) therapeutisch ingrijpen in zwangerschappen van een baby met Down-syndroom als positief alternatief voor beëindiging van dergelijke zwangerschappen. Tegelijkertijd verscheen er een artikel in Nature over een mogelijke eerste aanzet tot zo'n behandeling. Voldoende reden voor een brief aan onze minister van VWS. Daarbij speelde ook nog een beschouwing over serumscreening bij zwangeren voor Down-syndroom en open neurale-buisdefecten (‘open ruggetjes'). Dat alles mondde uit in een publicatie van de SDS voor een internationaal symposium.

Update 32 (winter 1995) (4 blz - 869.3 KiB)
"Ethische overwegingen""
Een Update helemaal over de ethiek van Downsyndroom met twee bijdragen:
"Ethische overwegingen", door dr. Thomas Elkins
Amerikaanse kosten-/batenanalyse van de hedendaagse praktijk van prenatale diagnostiek bij Downsyndroom.
"De toekomst van Downsyndroom", door Erik en Marian de Graaf
Een poging de ethiek van de prenatale diagnostiek bij Downsyndroom in een nieuw perspectief te plaatsen.

Reacties plaatsen niet mogelijk