Motorische ontwikkeling

Update 77 fysio ( blz - 113.9 KiB)
In 2000 heeft Peter Lauteslager zijn promotieonderzoek ‘Kinderen met het syndroom van Down; motorische ontwikkeling en behandeling’ afgerond. Tijdens dit onderzoek is een meetinstrument ontwikkeld dat de (specifieke) motorische ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom objectief meet. Dit meetinstrument, de test van Basis-motorische Vaardigheden van kinderen met het syndroom van Down (BVK), meet de motorische ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar, zodat doelgerichte fysiotherapeutische interventie mogelijk wordt. In deze Update een onderzoek naar deze methodiek en naar de motorische en mentale ontwiikeling van kinderen met Downsyndroom.

Reacties plaatsen niet mogelijk