Opvoeding

Update 23 (herfst 1993) (8 blz - 743.3 KiB)
"Early intervention: een overzicht van theorie en praktijk", door Robin Treloar
Wat voor soort begeleiding biedt early intervention? Wat zijn de uitgangspunten voor de kennis op dit gebied? Welke keuzemogelijkheden hebben we voor het organiseren van early intervention begeleiding? Hoe kunnen we ons early interventionwerk evalueren? Wat moeten we evalueren - welke resultaten willen we bereiken? Robin Treloar is een van de auteurs van het bekende early intervention "Kleine Stapjes".

Update 26 (zomer 1994) (12 blz - 404.0 KiB)
“Leren op een moeilijke manier; vermijdingsstrategieën bij jonge kinderen met Down's syndroom”, door prof. dr. Jennifer Wishart
Een overzicht van een aantal onderzoeken naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom vanaf de geboorte tot een leeftijd van vijf jaar. Ze getuigen van een hardnekkig en veel voorkomend gebruik van een buitengewoon inefficiënte “stijl” van leren gedurende deze vroege jaren. In verband met de niveaubepaling wordt verder benadrukt dat er bij kinderen met Down syndroom sprake is van een inherente instabiliteit van de ontwikkelingsprocessen.

DU 27 (herfst 1994) (16 blz - 1.8 MiB)
“Niet passief accepteren, maar actief ontwikkelen” door Hedianne Bosch van de Stichting SCOPE in Amsterdam
Een Special over de theorieën van Vygotsky, Feuerstein en early intervention met implicaties voor de dagelijkse opvoedingspraktijk bestaande uit:
Algemene inleiding;
Vygotsky en Feuerstein, een introductie tot hun theorieën;
Ontwikkelend onderwijs; een vorm van actieve modificatie;
Ontwikkelend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke belemmering; een Vygotskiaans perspectief
Early intervention, mediatie en instrumentele verrijking; een vergelijking

DU 30 Update (zomer 1995) (12 blz - 1.1 MiB)
“Toekomstige ontwikkelingen in early intervention (vroeghulp) voor kinderen met Down's syndroom", door prof. Michael J. Guralnick
Early intervention blijft ook vandaag-de-dag één van de meest zichtbare en potentieel belangrijke initiatieven op het gebied van ontwikkelingsbelemmeringen. De auteur karakteriseert de waarde en de effectiviteit van early intervention voor kinderen met Downsyndroom binnen een hedendaags ontwikkelingskader. Het gaat daarbij niet alleen om de verstandelijke ontwikkeling van kinderen, maar ook om hun sociale ontwikkeling, met name hun sociale competentie in relatie tot hun klasgenoten.

Early intervention met behulp van "Kleine Stapjes" (winter 1995) (8 blz - 1.5 MiB)
Uitgebreide brochure met duidelijke uitleg over het werken met "early intervention" aan de hand van een bespreking van het programma "Kleine Stapjes".

"Het moet ophouden"; omgaan met ongewenst gedrag (8 blz - 108.0 KiB)
Brochure met duidelijke uitleg over de systematiek van gedragsmodificatie bij ongewenst gedrag.

DU 126-leren-over-grenzen-lichaam-seksualiteit ( blz - 578.3 KiB)

Reacties plaatsen niet mogelijk