Stichtingsnieuws

Update DU 41 (lente 1998) (13 blz - 1.2 MiB)
"10 jaar Stichting Down's Syndroom", in concreto:

"10 jaar Stichting Down's Syndroom - De opkomst van een uiterst succesvolle syndroom-specifieke organisatie", door Erik de Graaf.
Een samenvatting in feiten en getallen van het eerste decennium van de SDS.
"Empowerment", door Erik de Graaf.
Een gedetailleerde geschiedenis van de Downsyndroom-beweging in Nederland rondom de SDS in woorden.

Update DU 49 (lente 2000) (20 blz - 2.3 MiB)
"De SDS in 2000 en daarna; verleden, heden, de middellange termijn toekomst", door Erik en Marian de Graaf
met de verder voor zich sprekende onderdelen:
"Downsyndroom als oorzaak van een altijd meervoudige handicap"
"De SDS als organisatie"
"De inbedding van de SDS in het veld"
"Het apparaat van de SDS"
"De financiële situatie"
"Wensen voor de nabije toekomst"
"Wat hield de SDS bezig in 1999?", door Erik en Marian de Graaf
"Down + Up Register 1999", door Kees Schoonderwoerd

Mogen we een reactie van u tegemoet zien over het gebruik van dit SDS-archief?
Wendt u zich daartoe tot het Landelijk Bureau van de Stichting DownSyndroom:
telefoon: (0522) 28 13 37
telefax: (0522) 28 17 99
mail

Reacties plaatsen niet mogelijk