Taal-/spraakontwikkeling

Update DU 25 (lente 1994) (16 blz - 1.2 MiB)
“Toekomstperspectieven van het leerproces”
Taal-/spraakontwikkeling. Een bundeling van drie belangrijke, nog altijd zeer actuele overzichtsartikelen op het gebied van de taal-/spraakontwikkeling van kinderen met Downsyndroom, uitgesproken uitgesproken op het 6e Wereldcongres over Downsyndroom in Orlando, Florida, van 1993. Het zijn resp.:
“Een overzicht van de grammaticale ontwikkeling bij Down’s syndroom”, door prof. dr. Jean Rondal
“Onderzoek naar de taal en het geheugen en de implicaties daarvan voor de behandeling”, door dr. Anne Fowler
“De ontwikkeling van taalvaardigheden bij kinderen met Down's syndroom", door prof. dr. Jon Miller

Update DU 43 (herfst 1998) (4 blz - 417.9 KiB)
"Taal bij Downsyndroom: de zienswijze van dit moment", door prof. Jean A. Rondal
Als gevolg van meer dan 25 jaar intensief onderzoek zijn de aard en de omvang van de taalproblemen bij mensen met Downsyndroom beter bekend geworden. Het is belangrijk om het normaliteits-principe te benadrukken, dat wil zeggen de fundamentele normaliteit van de taalontwikkeling bij Downsyndroom, omdat deze vraag een tijd lang het middelpunt van de technische discussie is geweest. De empirische indicaties die nu beschikbaar zijn, wijzen in dezelfde richting. Dat wil zeggen dat de taalontwikkeling bij Downsyndroom dezelfde sequenties volgt en bij mensen met Downsyndroom dezelfde specifieke hersenstructuren tot ontwikkeling doet komen als bij mensen zonder ontwikkelingsachterstand. Het verschil is dat de taalontwikkeling van mensen met Downsyndroom langzamer verloopt en vaak onvolledig is. In de grond is deze ontwikkeling echter hetzelfde als bij mensen zonder ontwikkelingsachterstand .

Update DU 44 (winter 1998) (8 blz - 884.3 KiB)
"Het bevorderen van cognitieve ontwikkeling - praktische implicaties van recent onderzoek bij kinderen met Downsyndroom", door prof. Sue Buckley.
Gedurende de afgelopen twintig jaar is er een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek gedaan naar de psychologische ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom, waardoor ons begrip van veel aspecten van hun sociale, gedragsmatige en cognitieve ontwikkeling vergroot is. Het is helaas niet mogelijk om in de hier beschikbare ruimte de vooruitgang op alle genoemde gebieden aan te geven. Daarom heb ik ervoor gekozen mij te richten op de cognitieve ontwikkeling, het gebied waarop ikzelf de meeste ervaring heb en waarvan ik denk dat we aanzienlijke vooruitgang beginnen te boeken met resultaten die ons in staat stellen praktische interventies te ontwikkelen en te evalueren. Cognitieve ontwikkeling zou daarbij kunnen worden omschreven als de ontwikkeling van de mentale vaardigheden, zoals praten, denken, redeneren en zich iets herinneren, die de fundamenten vormen van intelligentie of intelligent gedrag.

Update DU 53 (lente 2001) (6 blz - 121.5 KiB)
"Taalontwikkeling bij personen met Downsyndroom" door Jean Rondal

Update DU 54 (zomer 2001) (6 blz - 128.2 KiB)
Een bundel min of meer samenhangende artikelen met de onderwerpen:
"Leesvaardigheden van kinderen met Downsyndroom" door Erik de Graaf
"AVI-niveau-indeling van leesboeken" door Erik de Graaf
"Zo lezen ze op het ZML in Groningen; Onderzoek AVI-niveaus leerlingen Van Lieflandschool" door Erik de Graaf

Update DU 55 (herfst 2001) (6 blz - 341.1 KiB)
Een bundel artikelen met de onderwerpen:
"Hulpmiddelen voor mensen met een spraak/taal-probleem" door Eelke Verschuur, communicatie-ergotherapeut
"De preventie van dementie; een farmaco-epidemiologische benadering" door Bas in ’t Veld
"Donepezil helpt bij Alzheimer; Mogelijk ook bij Downsyndroom" door Erik de Graaf
"Grote hoogte kan riskant zijn" door Erik de Graaf
"Canadees onderzoek: ‘Noötropil werkt niet" door Erik de Graaf

Update DU 61 (lente 2003) (6 blz - 3.0 MiB)
"Tweetaligheid bij kinderen met Downsyndroom"

Er zijn in december 2005 diverse artikelen over Downsyndroom verschenen in het magazine Logopedie en Foniatrie:

"Kinderen met Downyndroom, hoe krijgen we ze aan de praat" ( blz - 3.4 MiB)
door Erik de Graaf

"Leren lezen om te leren spreken, stimulatie van spraak- en raalontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom" ( blz - 3.3 MiB)
door Jettie Buma en Maria Beesems

"Downsyndroom en slikken, Problemen in de orale, faryngeale en oesofageale van het slikken" ( blz - 3.8 MiB)
door Lenie van den Engel-Hoek

"Het Downsyndroom Team, Medische en praktische begeleiding bij kinderen met Downsyndroom is teamwork" ( blz - 4.7 MiB)
door Roel Borstlap en Paul Hogeman

"Sensorische Integratie principes en Downsyndroom Persoonlijke ervaringen uit de praktijk" ( blz - 4.8 MiB)
door Wopke van Akkeren

Reacties plaatsen niet mogelijk