Tieners

Update DU 22 (zomer 1993) (12 blz - 1.2 MiB)
"Tieners met Downsyndroom"
met de volgende onderwerpen:
"Tieners met Downsyndroom; wat mogen we verwachten?", naar het onderzoek van door prof. Sue Buckley en prof. Ben Sacks
Een samenvatting van het uitgebreid cohort-onderzoek naar hoe tieners met Downsyndroom werkelijk zijn.
. "Sexualiteit", door dr. Henryk Goldstein
Een samenvatting van een onderzoek naar seksualiteit van mensen met Downsyndroom.
"Internationale conferentie over integratie", door Erik de Graaf
Verslag van een internationale conferentie over integratie van volwassenen in Stockholm van 11 - 13 juni 1990. Veel aandacht voor het werk van prof. Lou Brown.
"Niet alle ouderen met Down's syndroom krijgen Alzheimer!", door Erik de Graaf
Een belangrijke waarschuwing met betrekking tot de ziekte van Alzheimer. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd krijgen lang niet alle mensen met Downsyndroom dat!

Update DU 38 (zomer 1997) (8 blz - 811.7 KiB)
"Psycho seksueel gedrag, seksualiteit en het omgaan bij mensen met Downsyndroom", door Don C. van Dyke, Dianne M. McBrien en Philip J. Mattheis. Naarmate mensen met Downsyndroom hun plaats innemen in de maatschappij, zullen sommigen ook een deel van de sekse gebonden rollen gaan vervullen, die mensen zonder handicap vanzelfsprekend vinden: geliefde, echtgenoot, ouder. Het is duidelijk dat begeleiders van mensen met Down syndroom aandacht moeten hebben voor aangelegenheden die te maken hebben met hun seksualiteit, voortplanting en emoties. Het eerste deel van dit artikel gaat over algemene medische aspecten van seksualiteit bij mensen met Downsyndroom met inbegrip van puberteit en vruchtbaarheid. Verderop wordt de houding ten opzichte van seksualiteit en gedragingen die daarbij horen verkend, zowel bij verzorgers/ begeleiders (ook de ouders) als bij mensen met Downsyndroom zelf. Onderwijskundige programma's, die ontworpen zijn om de situatie van deze seksueel kwetsbare groep veilig te stellen, zullen worden besproken. Verder wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als huwelijk, zwangerschap en ouderschap, en hoe verzorgers/begeleiders deze levensfases kunnen begeleiden en optimaliseren. Anticonceptie en preventie van seksueel overdraagbare ziekten vereisen emancipatorische begeleiding en zorg, zowel gelijk aan als verschillend van die van de niet-gehandicapte mensen. De noodzaak tot aanpassingen en flexibiliteit, gebaseerd op de individuele cognitieve vaardigheden, het aanpassingsvermogen en de gezondheid zullen ook de revue passeren.

"Sterilisatie van mensen met een verstandelijke belemmering", redactioneel artikel uit DU 48(lente 1999) (3 blz - 287.2 KiB)
"Sterilisatie van mensen met een verstandelijke belemmering", door Erik de Graaf. "Toch bedenkingen", door Jeannet Scholten

Seksualiteit en de vorming van relatie (10 blz - 585.0 KiB)
Opmaak begint met een witte bladzijde! Een bundel van een viertal artikelen van de hand van Marian de Graaf-Posthumus over seksualiteit en (de vorming van) relaties bij kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom. De teksten zijn afkomstig uit "Down + Up" nummer 59 van herfst 2002.

Reader over de praktische aspecten van ontluikende seksualiteit (16 blz - 1.6 MiB)
In het magazine Down+Up is in 2010 en 2011 ruim aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Marian de Graaf heeft een artikelenreeks geschreven over deze thematiek. Daarbij schrijft zij op een zeer openhartige wijze over dit voor veel mensen toch gevoelige onderwerp. Een onderwerp dat echter niet kan worden genegeerd in de opvoeding. Alle ouders van pubers en jongvolwassenen met Downsyndroom, maar ook hun leerkrachten en begeleiders, bevelen wij lezing van deze reader warm aan.

Down and Scout (oktober 2000) (2 blz - 71.5 KiB)
Recent artikel over een een tiener met Downsyndroom bij de reguliere scouting uit het blad "Scouting Magazine Courant".

Tips voor tieners ( blz - 608.7 KiB)
infographic voor tieners

Praatkaarten voor tieners ( blz - 9.9 MiB)

Handleiding Praatkaarten tieners ( blz - 209.4 KiB)

Kinderen die 18 jaar worden ( blz - 262.1 KiB)

Checklist bespreekpunten voor broers/zussen ( blz - 152.1 KiB)
Checklist die broers en zussen kunnen gebruiken om bepaalde punten rond de zorg van hun broer/zus met Downsyndroom ter sprake te brengen.

Verantwoording materialen tieners ( blz - 2.6 MiB)

Reacties plaatsen niet mogelijk