Zorgverzekeringen

De zorgverzekering in Nederland

Hieronder leest u eerst een aantal handig weetjes over de zorgverzekering in Nederland:

 • Iedereen in Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten.
 • Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basiszorgverzekering.
 • Er zijn verschillende vormen van de basiszorgverzekering.
 • Iedere verzekeraar rekent een andere premie voor de basiszorgverzekering.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de zorgpolis van hun ouders. Daarna dienen zij zelf een zorgverzekering af te sluiten.
 • Ieder jaar wordt de zorg die vanuit de basiszorgverzekering wordt vergoed, vastgesteld door de overheid.
 • Het kiezen van aanvullende zorgverzekering is optioneel.
 • Verzekeraars bepalen zelf welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden.
 • Zorgverzekeraars mogen u weigeren voor de aanvullende verzekering.
 • U kunt een aanvullende zorgverzekering bij een andere verzekeraar afsluiten, dan waar u een basiszorgverzekering hebt.

Ieder jaar kunt u overstappen van zorgverzekeraar

Ieder jaar maken zorgverzekeraars voor 19 november de premies bekend voor de zorgverzekering in het nieuwe jaar. Dit brengt u in de gelegenheid om over te stappen van zorgverzekeraar. Ieder jaar kunt u tot 31 december uw zorgverzekering opzeggen. U bent verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

De basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Ieder jaar stelt de minister vast wat er wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Deze zorg is voor iedereen gelijk. Wel is het zo dat iedere zorgverzekeraar een andere premie rekent voor de basisverzekering. Verzekeraars zijn verplicht u te verzekeren voor de basisverzekering. Ook al bent u ouder of als uw gezondheid niet optimaal is. Ook mogen zij u geen hogere premie vragen.

De basisverzekering dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld;

 • huisarts
 • ziekenhuis
 • psychiater
 • apotheek

Een zorgverzekering voor mensen met Downsyndroom

Als u zelf of een naaste Downsyndroom heeft dan vraagt u zich wellicht af of u hiervoor een speciale zorgverzekering moet afsluiten. Dit is niet het geval. U kunt gewoon een basiszorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering wordt vaak gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze dient u naar waarheid in te vullen. Verzekeraars beslissen op basis van de gezondheidsverklaring of zij u willen verzekeren voor de aanvullende verzekering. Achten zij het risico te groot op benodigde zorg, dan kunnen zij u weigeren of een hogere premie vragen. Voor de basisverzekering geldt dit niet. Verzekeraars hebben hiervoor een acceptatieplicht.

Verschillende vormen basiszorgverzekeringen

Er zijn verschillende soorten basiszorgverzekeringen. Dit zijn: de natura verzekering, de restitutie verzekering en de combinatie verzekering.

Natura zorgverzekering

Met een natura zorgverzekering hebt u recht op zorg bij zorgverleners die gecontracteerd zijn door uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u geen vrije keus hebt van zorgverlener.

Restitutie zorgverzekering

Bij een restitutie zorgverzekering kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Voor deze dekking betaalt u een hogere premie dan voor de natura zorgverzekering.

Combinatie zorgverzekering

Dit is een combinatie van de natura en de restitutie zorgverzekering. De zorgverzekeraar heeft contracten gesloten met een aantal zorgverleners. Wilt u naar een andere zorgverlener, dan kan dat en dient de kosten bij te betalen..

Zorgverzekering voor kinderen

Ook voor kinderen is een basisverzekering verplicht. Binnen 4 maanden na de geboorte dient u uw kind op te geven bij uw zorgverzekeraar. Hij of zij is dan gratis meeverzekerd op uw zorgpolis. Vanaf de maand dat uw kind 18 jaar wordt dient hij of zij een zorgverzekering voor zichzelf te hebben. Vanaf dat moment is de verzekering niet meer gratis en geldt er tevens het eigen risico.

Verplicht eigen risico

Als u zorg nodig heeft vanuit de basiszorgverzekering, dan betaalt u eerst een eigen risico. Ieder jaar wordt de hoogte van het eigen risico opnieuw vastgelegd. In 2019 is het verplicht eigen risico 385 euro per persoon. In 2020 blijft dit bedrag gelijk. Dit betekent dat u de eerste 385 euro aan zorgkosten die u maakt, zelf moet betalen. Het eigen risico bedrag geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder. Het verplicht eigen risico geldt niet voor de huisarts, de huisartsenpost, verloskundige zorg, wijkverpleging en kraamzorg, wel voor alle andere zorg zoals ziekenhuiszorg.

Tip: dient u het eigen risico te betalen naar aanleiding van zorg die u gebruikt hebt en is het te veel om dit ineens te betalen? Dan bestaat bij veel verzekeraars de mogelijkheid om dit gespreid te betalen.

Vrijwillig eigen risico

U heeft de mogelijkheid om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit is verstandig op het moment dat u verwacht geen zorgkosten te maken. Daarnaast is het belangrijk dat als u toch zorg nodig blijkt te hebben, u dit financieel zelf kunt betalen zonder in de problemen te komen. In ruil voor een verhoogd eigen risico, krijgt u een flinke korting op de premie. U kunt het verplicht eigen risico vrijwillig verhogen met 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Het maximale eigen risico bedrag komt daarmee op 885 euro.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg uit de basisverzekering moet u een eigen bijdrage betalen. De overheid bepaalt voor welke zorg dit geldt en hoe hoog die bijdrage is. De eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen. De eigen bijdrage in dit voorbeeld is van toepassing omdat iedereen, gezond of ongezond, schoenen moet kopen.

Zorgtoeslag                                                                                                                  

Als u een laag inkomen heeft kunt u zorgtoeslag krijgen om de premie en het verplicht eigen risico te betalen. Hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, hangt onder andere van uw inkomen en uw leefsituatie af. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Uw zorgtoeslag wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. Ga er niet van uit dat u volgend jaar net zo veel zorgtoeslag krijgt als dit jaar. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag uit. Op deze site kunt u uw zorgtoeslag berekenen.

Tip: Jongeren vanaf 18 jaar hebben zelfstandig recht op zorgtoeslag. Het inkomen van de ouders telt niet mee.

Aanvullende zorgverzekeringen

U kunt uw verplichte basisverzekering uitbreiden met een vrijwillige aanvullende verzekering. Een aanvullende zorgverzekering dekt zorgkosten die niet in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of voor alternatieve geneeswijzen.

Voordat u geaccepteerd wordt voor de aanvullende verzekering kan de zorgverzekeraar een wachttijd hanteren. Tijdens deze wachttijd bent u wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten (nog) niet vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering pas na één jaar vergoed. Niet meteen op de eerste dag van uw verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

U hoeft uw basisverzekering en een aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Voor een ‘losse’ aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden. Zo kan de premie hoger zijn.

Zorgverzekering vergoed donateurschap SDS

Het is bij een aantal zorgverzekeraars mogelijk om het donateurschap van de SDS (deels) vergoed te krijgen. De SDS is lid van Ieder(in). Dit is voor de meeste verzekeringen een voorwaarde. Zoek dus niet naar de SDS, maar naar Ieder(in). Het overzicht is gemaakt door de patiëntenfederatie Nederland, maar geldt dus ook voor leden Ieder(in) en daarmee voor de SDS. In onderstaand document ziet u welke zorgverzekeraar welke vergoeding biedt in 2020.

vergoeding lidmaatschap patientenverenigingen

Tip: Vergelijk uw zorgverzekering ieder jaar

Het is verstandig om ieder jaar uw zorgverzekering onder de loep te nemen. Niet alleen zodat u zeker weet dat u niet te veel premie betaalt, maar ook zodat u zeker weet dat de zorg die u nodig denkt te hebben wordt vergoed. Er zijn diverse websites waarop u een zorgverzekering kunt vergelijken. U vult hierin uw gegevens in zoals uw geslacht en uw leeftijd. Daarna kiest u de gewenste vergoeding, bijvoorbeeld de basisverzekering en een aanvulling voor tandartskosten. Er wordt aan de hand van uw gegevens automatisch een vergelijking gemaakt op basis van de premie en de voorwaarden. De goedkoopste verzekering staat veelal bovenaan. Staar niet blind op de premie. De voorwaarden zijn minstens zo belangrijk.

Overstappen van zorgverzekeraar

Overstappen van verzekeraar is erg eenvoudig en wordt veelal voor u geregeld. Heeft u een vergelijking gemaakt en een nieuwe verzekering gevonden, dan kunt u deze direct afsluiten. Uw oude zorgpolis wordt bijna altijd automatisch voor u opgezegd bij uw huidige verzekeraar.

Overnemen van machtigingen

Kreeg u een machtiging voor bijvoorbeeld fysiotherapie of ziekenvervoer van uw oude verzekeraar? Uw nieuwe verzekeraar neemt die lopende machtiging dan over.

Ook afspraken met uw oude verzekeraar over een pgb neemt uw nieuwe verzekeraar over.

Meer informatie over zorgverzekeringen

Op de volgende websites vindt u nog meer informatie over zorg en zorgverzekeringen:

 • patiëntenfederatie: informatie van de patiëntenfederatie NPCF over de zorgverzekering en overstappen
 • iederin.nl: netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • nza.nl: organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 • Zeker.com: beoordeling van alle zorgverzekeraars
 • gezondverzekerd.nl: informatie over de collectieve verzekering van gemeenten
 • zorgverzekeringslijn.nl: voor mensen met een betalingsachterstand
 • skgz.nl: onafhankelijke klachteninstantie voor klachten over zorgverzekeraars

Reacties plaatsen niet mogelijk