Kleine Stapjes

Downsyndroom, early intervention en professionele begeleiding
Down Syndrome, early intervention and professional support

 

Je vind hier:

 1. Informatie voor ouders
 2. hoe kan je ambulante begeleiding krijgen

You can find here:

 1. Information for parents
 2. How to get professional support

Video en español
فيديو باللغة العربية
Video in het Papiaments


 

 1. Informatie voor ouders

Het is belangrijk dat je weet dat je veel voor je kind kan betekenen.  Als je je kind stimuleert, kan het later meer dingen zelf. Hierover hebben we veel  informatie.

Je kan een dvd bestellen waarin heel veel wordt uitgelegd over Early Intervention, de dvd heet Starting Up. Je kan hier de eerste module bekijken van deze dvd.

Ook de dvd Kleine Stapjes, Grote Sprong kan je hier bekijken: Dvd Kleine Stapjes, Grote Sprong 

We hebben ook veel informatie op papier, die informatie kan je hier downloaden:

De folder in makkelijk Nederlands:  

Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders, makkelijk lezen
Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders, makkelijk lezen
Brochure_laagdrempelige_toegang_Makkelijklezen.pdf
Version: makkelijk lezen
1.6 MiB
4748 Downloads
Details

De uitgebreidere folder: 

Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders
Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders
Brochure_laagdremelige_toegang_Nederlands.pdf
Version: NL
1.6 MiB
2992 Downloads
Details

In English: 

A bright future for a child starts with the parents
A bright future for a child starts with the parents
Brochure_laagdrempelige_toegang_Engels.pdf
Version: Engels
1.6 MiB
1396 Downloads
Details
.

 

La información en español, hablado

Sandra, Spaans from Stichting Downsyndroom on Vimeo.

المعلومات باللغة العربية، يتحدث

Fatima, Arabisch from Stichting Downsyndroom on Vimeo.

De informatie in het Papiaments, gesproken

Raisilyn, Papiaments from Stichting Downsyndroom on Vimeo.

 


2. Je wilt ambulante begeleiding bij Early Intervention/ Kleine Stapjes (see below for English)

Hieronder staan die gegevens die kunnen veranderen, omdat de regels soms veranderen. Het zijn de gegevens die je nodig hebt als je begeleiding bij Kleine Stapjes wil aanvragen.

 

Professionele ondersteuning

Als je Kleine Stapjes wilt gaan gebruiken, dan kun je daarbij deskundig advies krijgen. In de praktijk betekent dit dat er eens in de ongeveer twee weken iemand komt meekijken en meedenken. Zo’n begeleider kan je helpen om goed te kijken wat je kind al kan, en waar nieuwe uitdagingen liggen. De begeleider kan advies geven hoe je nieuwe leerstapjes kunt inbouwen in het dagelijkse leven. De begeleider kan  je helpen met het bedenken van nog kleinere tussenstapjes als dat voor je kind nodig is. Ouders hoeven voor die professionele begeleiding niet te betalen.

Aanvragen van ondersteuning

Vanaf januari 2015 hoort de ondersteuning bij de Jeugdwet. Gemeenten moeten zorgen voor de zorg en hulpverlening voor jongeren.
Veel gemeenten werken met wijkteams of jeugdteams. Via deze teams kunt u vragen om begeleiding bij Early Intervention.
Er zijn ook gemeenten die begeleiding bij early intervention via het Centrum voor Jeugd en Gezin regelen.
Je kunt ook jeugdzorg krijgen als je een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medische specialist hebt.

Problemen met de aanvraag?

Per gemeente in Nederland is dit dus nu verschillend geregeld. Het is heel begrijpelijk dat u de weg nog niet kan vinden. Er zijn een paar manieren:

1. Geef de gemeente deze brochure. U kunt hem printen, maar we kunnen hem ook naar u opsturen.

Brochure voor gemeenten
492.8 KiB
3345 Downloads
Details

2.Vraag iemand van MEE om u tehelpen: https://www.mee.nl/levensgebieden/opvoeding-en-ontwikkeling/aanmelden-bij-mee

3. Bel met een zorginstelling in uw regio, en vraag naar de ambulante dienst voor kinderen. Daar vertelt u dat u ambulante begeleiding wil bij Early Intervention. En u vraagt hoe u dit moet regelen. De Ambulante diensten vinden het belangrijk dat u geholpen wordt. Zij weten goed te vertellen wat u moet doen. Klik hier voor een overzicht van zorgaanbieders die begeleiding bij early intervention bieden. Als er daar dan niets bijstaat in je regio, dan kun je nog kijken op https://www.zorgkaartnederland.nl/overzicht/plaatsen/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten

4. Vertel aan de kinderarts van het Downteam of Downpoli (of de kinderarts uit het ziekenhuis) dat u begeleiding bij early intervention wil. Zij moeten ook weten hoe u dat het beste in uw regio kunt regelen.

5. Lukt niets? Bel de SDS, tel. 0522 281337. Proberen wij u te helpen.


English explanation

A bright future for a child starts with the parents
A bright future for a child starts with the parents
Brochure_laagdrempelige_toegang_Engels.pdf
Version: Engels
1.6 MiB
1396 Downloads
Details
.

There is also a dvd, with subtitles in many languages. The dvd is called “Starting Up”, you can look for it in our webshop. You can watch the first part here.

You want professional support with early intervention

Below you can find the information that can change, because sometimes the rules change. It’s the information that you need if you want to apply for assistance in Early Intervention.

Professional support

If you want to use a method for Early Intervention like the Dutch Small Steps (Kleine Stapjes) , you can get professional support. In practice, this means that a professional will come about every two weeks. Such a counsellor can help to look closely at what your child already can do, and help to look at new challenges. The counsellor can give advice on how to incorporate new learning steps in everyday life. Parents do not have to pay for this professional guidance.

Applying for professional support

The professional support belongs to the juvenile law (Jeugdwet). Municipalities must provide care and assistance for young people and their parents. Many municipalities are working with district teams or youth teams. Through these teams, you can ask for professional support. There are also municipalities that regulate guidance in early intervention through the “Centrum voor Jeugd en Gezin”. You can go to your general practitioner, paediatrician or medical specialist and ask them to help you.

Problems with the application?

It is quite understandable that you cannot find the way. There are a couple of ways to get help:

 1. Print this brochure at give it to the “gemeente”
  Brochure voor gemeenten
  492.8 KiB
  3345 Downloads
  Details
 2. Call MEE and ask for help: http://www.mee.nl/levensgebieden/opvoeding-en-ontwikkeling/aanmelden-bij-mee
 3. Call a care facility for people with intellectual disabilities, ask for the outpatient service for children. They know well what to do. Click here for a list of all institutions. If you can’t find anything in your region try https://www.zorgkaartnederland.nl/overzicht/plaatsen/instelling-voor-verstandelijk-gehandicapten
 4. Tell the paediatrician of the Downteam or Down Poli (or paediatrician in the hospital) you want professional support in early intervention. They should know what to do.
 5. If nothing works out for you? Call the SDS, tel. 0522 281337 or send an e-mail to info@downsyndroom.nl. We will try to help you.

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk