Krant bericht op nare wijze over NIPT

Het dagblad Trouw opent zaterdag 4 april groots met “Downtest alle zwangeren nabij”. De Stichting Downsyndroom (SDS) is geschrokken van de titel en de strekking van het artikel. De NIPT (Niet invasieve prenatale test) screent op een aantal chromosomale syndromen, namelijk trisomie 13, 18 en 21. Het is louter effectbejag om de NIPT een downtest te noemen. Onbehoorlijk en kwetsend voor alle ouders die een kind met Downsyndroom hebben.
Maar er zitten meer rare insinuaties in het artikel. Zo is er nauwelijks nog ruimte voor een eigen keuze van zwangeren om te beslissen wat zij met de uitslag van de test doen. Beëindigen van de zwangerschap is de enige mogelijkheid die genoemd wordt.
Het is gevaarlijk dat er alleen gesproken wordt over het belang van de betrouwbaarheid van de test. Bij de invoering van de test is het geven van goede informatie over de test en over Downsyndroom zeer belangrijk. Het beschikbaar hebben van goede informatie voor zwangeren maakt onlosmakelijk deel uit van het hele invoeringstraject.
Door de strekking van dit artikel blijkt dat Nederland nog helemaal niet klaar is voor de invoering van de NIPT. Zolang Downsyndroom als een te vermijden medisch ongemak wordt gezien, moet er nog zeer veel werk verzet worden, voordat een verantwoorde invoering plaats kan vinden.

Reacties plaatsen niet mogelijk