Meer uitleg over advies vaccin kinderen met Downsyndroom

Afgelopen dagen kwam in het nieuws dat ook voor kinderen met Downsyndroom (5-12 jaar) het Covid vaccin wordt geadviseerd. Ze behoren volgens de Gezondheidsraad tot de kwetsbare doelgroep. Vanuit de Stichting Downsyndroom hebben we steeds aangegeven dat Covid bij kinderen, inclusief bij kinderen met Downsyndroom, vrijwel altijd mild verloopt. Wij horen van de kinderartsen waarmee wij contact hebben dat kinderen met Downsyndroom zelden of nooit vanwege Covid op de IC terecht komen.

Waarom ziet de Gezondheidsraad hen dan wel als extra kwetsbaar? We hebben gekeken naar de studies waarop het advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd. Extra risico op ernstig ziek worden door Covid lopen kinderen met bijvoorbeeld epilepsie, diabetes, niet gecorrigeerde aangeboren hartproblemen, longziekten, ernstige immuunstoornissen. In geen van de betreffende studies worden kinderen met Downsyndroom genoemd als risicogroep.

Wij vermoeden dat de Gezondheidsraad uit voorzorg kinderen met Downsyndroom hebben aangemerkt als risicogroep. Van volwassenen met Downsyndroom is bekend dat zij een minder goed functionerend immuunsysteem hebben en dat zij als gevolg daarvan een hoger risico lopen op ernstige complicaties bij besmetting met Covid. De Gezondheidsraad heeft waarschijnlijk het zekere voor het onzekere genomen: als het voor volwassenen met Downsyndroom geldt, misschien dan ook voor kinderen met Downsyndroom.We hebben slechts één studie gevonden (niet genoemd door de Gezondheidsraad) waarin de onderzoekers aangeven dat kinderen met Downsyndroom meer risico zouden lopen op complicaties door Covid, waarbij de onderzoekers aantekenen dat dit eigenlijk voornamelijk of zelfs uitsluitend geldt voor kinderen uit ontwikkelingslanden. Het lijkt ons dat kinderen met Downsyndroom uit ontwikkelingslanden vaker niet behandelde onderliggende gezondheidsproblemen zullen hebben. 

Zover wij weten verloopt Covid bij kinderen met Downsyndroom In Nederland vrijwel altijd mild. Er is echter één belangrijke kanttekening: Kinderen met Downsyndroom die altijd al veelvuldig last hebben van aandoeningen aan hun longen, kinderen met niet-geopereerde aangeboren hartproblemen, epilepsie of diabetes, lopen waarschijnlijk wel meer risico op meer complicaties bij Covid. 

Wij zien het advies van de Gezondheidsraad dan vooral ook als een kans voor die kinderen die kwetsbaarder zijn door onderliggende problemen. Kinderen met Downsyndroom zonder onderliggende problemen worden, ook bij navraag kinderartsen, niet vaker in ziekenhuis of op IC gezien dan andere kinderen. Door het advies van de Gezondheidsraad kun je in het geval van een kind met Downsyndroom vaccinatie overwegen. Het is aan de ouders of zij hiervan gebruikt willen maken. 

Heb je vragen over de specifieke problemen van je kind, neem dan contact op met de eigen kinderarts. 

Reacties plaatsen niet mogelijk