Minister Schippers refereert in debat aan gesprek met SDS en Upside van Down

Donderdag 5 november is de begroting van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg besproken. In een reactie op een motie van Tweede Kamerlid Dik-Faber heeft de minister verwezen naar het gesprek van 9 juli 2015 dat zij met de SDS en Upside van Down heeft gehad.

Mevrouw Dik-Faber bracht de discussie over de NIPT onder de aandacht: “Prenatale screening heeft zeker goede kanten, maar er zit een keerzijde aan. Ik vraag de aandacht van de minister voor die keerzijde. (….)Ik vraag echter de aandacht van de minister hiervoor. We moeten ons daar in alle overheidscommunicatie wel degelijk van bewust zijn.

Minister Schippers heeft hierop geantwoord: “Met dat laatste ben ik het eens. We moeten ons daar in de communicatie vanuit de overheid van bewust zijn. Dat is ook de reden dat ik met ouders van kinderen met het syndroom van Down in gesprek ben gegaan. Zij vonden de RIVM-informatie stigmatiserend. Ik las dat er niet in, maar ik kijk er misschien anders naar. Daarom heb ik hen ook mee laten kijken, zodat wij de informatie zo feitelijk en neutraal mogelijk geven. Dat ben ik met mevrouw Dik eens. Daar heb ik me voor ingespannen. Ik vind dat heel belangrijk.”

Het is goed om vast te stellen dat de activiteiten van de SDS en Upside van Down, voor en achter de schermen, bij de minister op het netvlies staat en blijft staan. Verder heeft de minister benadrukt dat zij staat voor een samenleving waarin iedereen welkom is. Uit het debat: “De samenleving laat diversiteit zien en iedereen kan daarin zijn eigen plekje vinden. Daar moeten wij ook voor zorgen” En “Het is een diverse groep individuen met eigen voorkeuren en een eigen behoefte aan zorg. Ik vind het heel belangrijk om dat uit te dragen.”

Reacties plaatsen niet mogelijk