Misleidende hoop op ‘stamceltherapie’

Sinds kort presenteert een commercieel bedrijf via internet een volstrekt misleidende mogelijkheid om jonge kinderen met Downsyndroom te behandelen met ‘stamceltherapie’. De werking van deze therapie is wetenschappelijk volkomen onbewezen. Frank Buckley van de Europese Downsyndroom-organisatie EDSA schat de medisch risico’s van de behandeling in als ‘gevaarlijk en potentieel dodelijk’.

Het bedrijf, dat zich PSCT noemt (Precursor Stem Cell Therapy) heeft vestigingen in Slowkije, Maleisië en Zwitserland. De site van PSCT heeft ook een Nederlandstalige versie: www.fetal-cells.com/nl . Hierop prijst het bedrijf zich in zeer slecht Nederlands aan onder de naam FCTI.
De beloofde mogelijkheden tot verbetering van de symptomen van Downsyndroom moeten als geheel ongeloofwaardig worden beschouwd. De SDS adviseert iedereen die informatie van dit bedrijf toegestuurd krijgt, dit te beschouwen als valse reclame.

Reacties plaatsen niet mogelijk