Nieuw: huisartsenbrochure

De huisartsenbrochure is gemaakt door de Stichting Downsyndroom, samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en is gecontroleerd door medisch specialisten. Hij is speciaal geschreven voor huisartsen. De gegevens in de brochure worden daarom kort, zakelijk, en in medisch vakjargon weergegeven. Hiermee is een belangrijke brochure beschikbaar gekomen.

Iedere ouder kan de eigen huisarts op de hoogte brengen van deze brochure. Voor alle informatie klik hier.

Reacties plaatsen niet mogelijk