Nieuws over vaccineren

Vaccineren
Er is de afgelopen week het nodige overlegd over de vaccinatie-strategie. Hierbij worden de belangen van mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigd door Iederin met extra afvaardiging van KansPlus namens de VG-sector en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Er is direct en goed werkend contact tussen KansPlus en de SDS en andere organisaties.

Er is inmiddels op een aantal punten meer duidelijkheid:

  • Voor zorgverleners is de vaccinatie inmiddels gestart. Kleine zorgaanbieders (ook ouderinitiatieven) die zelf niet aangesloten zijn bij de VGN kunnen bij de VGN formulieren aanvragen om medewerkers te laten vaccineren.
  • Ook zzp-ers die zorgen voor kwetsbare PGB-houders kunnen gevaccineerd worden.  Het is alleen nog niet duidelijk hoe deze groep geïnformeerd wordt. Dit vraag staat nog open.
  • De vaccinatie voor mensen met een beperking die zorg krijgen van een AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) begint de vaccinatie vanaf 18 januari
  • Voor mensen met een beperking in instellingen en kleine woonvormen die zorg krijgen van een huisarts begint de vaccinatie 25 januari. Ook hier is voor mij nog niet duidelijk hoe deze groep daarover geïnformeerd wordt. Het lijkt handig als deze organisaties zelf al contact opnemen met de betreffende huisartsen om ervoor te zorgen dat ze in beeld zijn.

Voor pgb-houders zelf die een kwetsbare conditie hebben is nog steeds niet duidelijk hoe en wanneer deze in beeld komen voor vaccinatie; ze lijken nu in de algemene groep 60- met een kwetsbare gezondheid meegenomen te worden.

Lees meer op

Het Coronavirus en Downsyndroom

Vinger aan de pols door KansPlus

Om periodiek een beeld te vormen over hoe de coronaproblemen het dagelijks leven van mensen met een beperking en hun naasten beïnvloeden, wordt er weer een nieuwe ‘vinger aan de pols’ enquête gehouden. Een vriendelijk verzoek hieraan mee te werken zodat we een goed beeld krijgen/ Hier is een link naar de vinger aan de pols enquete:   https://nl.surveymonkey.com/r/vingeraandepols2

Reacties plaatsen niet mogelijk