Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Het boekje “Help, wat gebeurt er met me” is ontworpen als hulpmiddel om in gesprek te gaan met mensen met Downsyndroom over het verouderingsproces. In het boekje zijn verschillende thema’s te vinden. Deze kunnen bespreekbaar worden gemaakt en eenvoudig gepersonaliseerd worden door de gespreksleider. Het boekje zal mensen met Downsyndroom helpen om onder woorden te […]

Lees meer...

Voor veel kinderen is het een feest dat ze weer enkele dagen per week naar school mogen. Maar niet alle kinderen lijken dezelfde rechten te hebben. Want niet alle kinderen zijn even welkom op school. Een snotneus kan problemen opleveren. We proberen hier aandacht voor te vragen samen met anderen. Zie hier een artikel dat […]

Lees meer...

Hierbij het persbericht dat we hebben verstuurd over de bezoek regelingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De SDS is nog bezig met de zaken die niet goed (dreigen) te lopen in het onderwijs. Hierover volgt later nog bericht. Het persbericht over de bezoekregeling: Belangenorganisaties roepen de Tweede Kamer op maatwerk te bepleiten in de […]

Lees meer...

Op dit moment zijn er 2 onderwerpen waaraan de SDS samen met IederIn en andere organisaties werkt. Ten eerste bereiken ons signalen dat kinderen met Downsyndroom mogelijk niet op school mogen starten vanwege de noodzaak van een AB-er. Dat kan niet de bedoeling zijn. De PO-raad stelt dat ambulante hulp weer mag worden opgestart, als […]

Lees meer...

Extra posteractie in dit corona-tijdperk: We zitten nu allemaal thuis. Steeds minder zijn we zichtbaar voor de omgeving. Wil je laten zien wie er in jullie huis wonen? Laat een poster maken door David. De posteractie van Wereld Downsyndroom dag is voor de kinderen met Downsyndroom. Maar deze periode is voor ons allemaal hetzelfde. Dus […]

Lees meer...

23 april 2020 was een een video conferentie van de Down Syndrome International (de wereldkoepel waar de SDS bij aangesloten is). Hier werden de laatste onderzoek besproken over het Corona virus en Downsyndroom.Algemene conclusie na raadplegen van (wetenschappelijke) onderzoeken en gegevens uit 76 landen: We weten nog niet genoeg om weloverwogen en nauwkeurige informatie te […]

Lees meer...

Hierbij een overzicht betreffende jullie kinderen en de nieuwe maatregelen: – De kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen vanaf 11 mei weer naar school.– De kinderen op het regulier onderwijs voor de helft van de tijd.– De kinderen op het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd volledig.– Let wel, het VSO (kinderen vanaf 13 jaar) begint nog […]

Lees meer...

In een recent artikel uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Kinderartsen wordt het volgende aangegeven: Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Veelal is geen speciale behandeling […]

Lees meer...

Voor tieners en volwassenen met Downsyndroom die hun kennis willen bijhouden of uitbreiden: huiswerkboekjes over o.a. communiceren, bereiden gezond eten, persoonlijke hygiëne, huishoudelijk werk, planeten en dieren, de weg weten, openbaar vervoer, geld, rechten en plichten.Misschien een welkome aanvulling op de dagelijkse bezigheden. Klik hier

Lees meer...

In deze tijd moeten we onze geliefden en vrienden aandacht geven via digitale middelen of via kaartjes. Ook mensen die wat verder van ons afstaan kunnen we nu aandacht geven door kaartjes te sturen. De SDS heeft 5 verschillende kaarten voor u. De kaarten zijn getekend door Joris Lootsma, een jonge man met Downsyndroom. En […]

Lees meer...

We hebben alle informatie over Corona en Downsyndroom op een rij gezet. Er is makkelijke informatie voor kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Er is betrouwbare informatie voor ouders en andere belangstellenden. Er zijn tips voor thuis zoals een link naar sporten thuis, en een weekkaart om inspiratie voor de dagelijkse structuur uit te halen. Kijk […]

Lees meer...