NIPT in vaste Kamercommissie VWS 
Vandaag, 13 november 2014 is er een algemeen overleg door de vaste Kamercommissie van VWS met als onderwerp “Zwangerschap en geboorte”. Bij  verschillende agendapunten komt de NIPT aan de orde.  De NIPT vindt bij de foetus chromosoomafwijkingen, zoals bijvoorbeeld Downsyndroom.  De SDS heeft alle leden van de Commissie VWS een brief gestuurd. Hierbij hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten:
  • in de definitieve procedure rond de NIPT  moet goede, betrouwbare informatie over Downsyndroom en de invloed daarvan op het dagelijks leven verankerd zijn in het protocol.
  • draag zorg voor de condities waardoor goede zorg gegeven kan worden.  Zwangeren moeten ervan verzekerd zijn dat ze werkelijk een keuze hebben, niet alleen door handelen van professionals, maar zeker ook door de samenleving. Documenten door overheidswege gepubliceerd over dit onderwerp moeten volgens ons altijd duidelijk verwijzen naar de optie uitdragen. En de overheid moet garant staan voor goede zorg.
  • de NIPT mag nooit onderdeel worden van routinematige screening. Het is de taak van de overheid om alles in werking te zetten dat wel of niet gebruik maken van de NIPT een keuze blijft. Niet alleen door een duidelijk protocol, maar ook door het scheppen van maatschappelijke condities waardoor de samenleving  openstaat voor alle mensen, zeker ook met Downsyndroom.
Dit is de volledige brief:  

Kamerdebat NIPT ( blz - 279.8 KiB)

Reacties plaatsen niet mogelijk