Onderzoek naar voedingssupplementen bij Downsyndroom

Bij de SDS krijgen we regelmatig vragen over voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom. Werken ze? Zijn ze veilig?  

We hebben dit onderwerp voorgelegd aan de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen. Deze universiteit heeft afdelingen die zich specifiek bezig houden met voeding.  

De vraag is door de Wetenschapswinkel met enthousiasme opgepakt. Er is interesse in het onderwerp onder medewerkers en studenten van de universiteit. Inmiddels is er ook een brede begeleidingscommissie samengesteld.  

Als SDS zijn wij verheugd over de samenwerking met al deze deskundigen. In het komend najaar moet het onderzoek een wetenschappelijk onderbouwd advies hebben opgeleverd en een factsheet voor ouders. Lees meer op: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Voedingssupplementen-bij-kinderen-met-Downsyndroom.htm 

Reacties plaatsen niet mogelijk