OV Begeleiderskaart

De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. U kan een OV Begeleiderskaart toegewezen krijgen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen.

Vanaf dit jaar regelt Argonaut Advies de beoordeling en toewijzing van de OV Begeleiderskaart. Alle gegevens staan op http://www.ov-begeleiderskaart.nl/. Let op, Argonaut heeft een handig stroomschema gemaakt om zelf te kunnen beoordelen of u/uw kind in aanmerking komt voor de begeleiderspas. Uit dit schema blijkt dat een thuiswonend kind vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking geen begeleiderspas kan aanvragen. Dit klopt niet! In de Ministeriële regeling komen veel van de kinderen volgens artikel 2, lid 2.f  wel in aanmerking voor de OV begeleiderspas.

Mensen die al een pas hadden moeten die weer opnieuw aanvragen met opnieuw alle administratieve handelingen om te bewijzen dat alleen reizen geen optie is.

Reacties plaatsen niet mogelijk