Prenatale screening: Tweede Kamer schrapt verplicht counselinggesprek
Op 5 maart werd een motie hierover aangenomen. Vanuit de SDS vinden wij dit een zorgelijke ontwikkeling. 
 
Prenatale screening is een ingrijpende keuze. In Nederland is altijd het standpunt geweest dat een zwangere autonoom en geïnformeerd tot een besluit hierover moet kunnen komen. Het gaat hier niet om de keuze tussen een half volkoren of een half bruin.
 
Vanwege dit ethische uitgangspunt waren zwangeren in Nederland tot voor kort verplicht om voorafgaand aan screening een counselinggesprek te voeren. Zo’n gesprek wordt gevoerd door een verloskundige hulpverlener die daarvoor is opgeleid. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling en om het bieden van hulp bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. Dit is een belangrijk onderdeel van deze zorg. Het moet waarborgen dat het besluit van de zwangere een geïnformeerde keuze is. Na een motie van D66 en VVD, heeft een grote meerderheid van De Tweede Kamer, met uitzondering van de Christelijke partijen en de Partij voor de Dieren, hier een streep door getrokken. Het gesprek is niet langer verplicht.
 

Vanuit de SDS vinden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Voor de voorstemmers in de Kamer, lijkt het misschien alsof zwangeren eindelijk worden vrijgesteld van een lastige verplichting. Want niemand houdt toch van verplichtingen? Maar eigenlijk, is het de overheid die zich op deze manier onttrekt aan haar plicht om iedere zwangere goed te informeren, haar plicht om te waarborgen dat iedere zwangere een geïnformeerde beslissing kan nemen. Prenatale screening is niet een broodje dat over de toonbank gaat, maar een ingrijpende persoonlijke levensvraag. Als zodanig moet het worden gepresenteerd. De politiek geeft met deze motie een verkeerd signaal af.

Reacties plaatsen niet mogelijk