Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Leren Lezen, om te leren praten
Naar uw winkelwagen

Leren Lezen, om te leren praten

15,00

Leren lezen om te leren praten
‘Leren lezen om te leren praten’ is de titel van de nieuwste cd-rom die de SDS heeft uitgegeven. Een cd-rom vol praktische suggesties om kinderen die moeilijk leren praten al in de voorschoolse jaren, thuis, te leren lezen. Want daardoor gaat ook praten beter. Wanneer kinderen met Downsyndroom de moeilijkheden met hun gezondheid uit de eerste jaren goed te boven zijn gekomen wordt de taal-/spraakontwikkeling gewoonlijk hun belangrijkste probleemveld. Voor het eerste kun je naar de dokter. Kinderartsen gebruiken tegenwoordig gelukkig op grote schaal de ‘Leidraad voor de medische begeleiding…’ Daardoor is er al heel veel verbeterd. Maar hoe krijg je toch die spraak op gang? Door taal niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar aan te bieden, het visualiseren van taal dus. Door de kinderen te leren lezen, zelfs nog voordat ze gaan praten, hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Allerlei onderzoek heeft aangetoond dat dat bij kinderen met Downsyndroom al vanaf een jaar of drie goed werkt. Dat allereerste stukje leesvaardigheid kan dan worden gebruikt om de productie van spraak te vergroten, de zinsbouw te oefenen en de uitspraak te verbeteren. Het gaat hier dus primair om lezen om het praten. Maar in ons land gebeurt dat maar hoogst zelden.

Globaalmethode
Het is al meer dan twintig jaar bekend dat dat vroegtijdig leren lezen met name bij kinderen met Downsyndroom bij voorkeur dient te gebeuren volgens één bepaalde methode, een ‘globaalmethode’. Dat wil zeggen: eerst de woorden en later pas de letters. Twee punten maken dat allemaal nogal ongewoon:

uitgerekend kinderen met Downsyndroom eerder leren lezen dan kinderen die dat niet hebben;
de voor de Nederlandse praktijk van dit moment vaak minder gebruikelijke globale aanpak.
Dat maakt weer dat er grote behoefte is aan overtuigend en vooral ook duidelijk instructiemateriaal. En dat is nu precies waar dit nieuwe, op wereldschaal zelfs unieke SDS-product voor ontwikkeld is.

Wat is er zo bijzonder aan?
Deze cd biedt niet alleen uitleg, argumentatie, voorwaarden en ‘spelregels’ van de methode, maar ook een enorme hoeveelheid goed herkenbare tips voor de praktijk. Dat laatste gebeurt op een heel bijzondere manier: door het in de tijd volgen van de ontwikkeling van een drietal kinderen met Downsyndroom, bij twee daarvan zelfs vanaf de peuterleeftijd tot ver in hun tienertijd. Om de gebruiker de loop van het leerproces zo goed mogelijk duidelijk te maken is een selectie gemaakt uit een uitgebreid video-archief. De gekozen opnamen tonen goed hoe de diverse oefeningen in de praktijk zouden kunnen verlopen. Voorwaarden
Er zijn maar een paar ‘voorwaarden’, of liever: vaardigheden die een kind minstens moet hebben voordat het met het programma kan beginnen:
het moet aandacht kunnen hebben, bij voorkeur enkele minuten achtereen;
het moet goed genoeg kunnen zien en horen;
het moet in staat zijn voorwerpen van elkaar te onderscheiden en overeenkomstige bij elkaar te zoeken;
het moet gehoor kunnen geven aan opdrachten;
het moet over enige receptieve taal beschikken, zoals begrip voor mondelinge opdrachten als ‘Kijk’, ‘Pak’, ‘Leg neer’ en ‘Geef’.

En dan – heel belangrijk! – het kind hoeft op dit punt nog NIET te kunnen praten!

En nog een keer: het primaire doel van het hier voorgestelde leerproces is: de verbetering van de spraak. Het leren lezen als zodanig is daaraan ondergeschikt.

Met uitgebreide literatuurlijst, een groot aantal verwijzingen naar gratis te downloaden verdere informatie en een lijst met links naar informatieve websites in vele talen.

Minimale systeemeisen: Pc Pentium II met Windows 98 of hoger, cd-romspeler, 64 Mb. intern geheugen, schermresolutie van 1024 x 768 in ware kleuren (24-bits).

Extra informatie

Bestelcode