Promotie Gert de Graaf

Onze collega Gert de Graaf is gepromoveerd. Op 7 maart was de openbare verdediging van zijn doctoraat. Titel van de dissertatie is: Students with Down syndrome in primary education in the Netherlands: regular or special? Effects of school placement on the development and the social network of children with Down syndrome and conditions for inclusive education. Het onderzoek betreft het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom, en dan vooral de effecten van plaatsing op een gewone school.

Er was veel media aandacht voor Gert afgelopen donderdag en vrijdag. We hebben de berichten en de links naar de uitzendingen zoveel mogelijk op onze facebook pagina gezet.

Reacties plaatsen niet mogelijk