reguliere school

In het kader van het project Down Academy: meedoen door kennis hebben we een onderzoek naar de wensen van ouders uitgevoerd. Vanuit de SDS willen wij meer ondersteuning gaan bieden aan ouders en scholen bij het vormgeven van passend onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Maar, aan welke ondersteuning is er behoefte? Hierover hebben we ouders bevraagd. Doel van dit project is kinderen met Downsyndroom zo lang mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs te laten leren. Landen moeten werken aan de ontwikkeling van inclusief onderwijs volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH, 2007), sinds 2016 van kracht in Nederland. Met ons project willen wij aan de verwezenlijking van dit doel bijdragen. Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door handicap NL en Stichting SFO.

Download hier het volledige onderzoek: 

Ondersteuning bij onderwijs
Ondersteuning bij onderwijs
Ondersteuning_bij_onderwijs.pdf
Version: juni 2020
1.8 MiB
244 Downloads
Details

Het project ‘Gijs gaat naar de reguliere school’ is mogelijk gemaakt door projectfinanciering door Ingeborg Kroese. De SDS kon in 2014 starten met de eerste fase van dit project. Er is informatie verzameld over de plaatsing van leerlingen met Downsyndroom in het regulier onderwijs. Deze kennis zullen wij in een tweede projectfase gebruiken om materialen en werkwijzen te ontwikkelen die scholen kunnen ondersteunen bij de integratie van deze leerlingen.

De resultaten van de eerste fase worden gepubliceerd in het lentenummer van 2016 van Down+Up. Dit onderzoeksverslag geeft ouders (en leerkrachten en andere geïnteresseerden) een gedetailleerd inkijkje in de onderwijspraktijk aan leerlingen met Downsyndroom op reguliere scholen. Hoe denken de betreffende scholen over de integratie van leerlingen met Downsyndroom? Wat zien zij als voordelen? Welke voorwaarden vinden zij belangrijk. Hoe gaat het in de praktijk? Deze Update is een aanrader voor iedereen die nadenkt over mogelijkheden voor onderwijsintegratie.

De Update “Leerlingen met Downsyndroom – Ideeën en ervaringen van reguliere basisscholen” is hier downloadbaar:
Update reguliere school
Update reguliere school
UPDATE_Leerlingen_met_Downsyndroom_Ideeen_en_ervaringen_van_reguliere_basisscholen.pdf
443.2 KiB
1081 Downloads
Details

 

 

Ondersteuning bij onderwijs
Ondersteuning bij onderwijs
Ondersteuning_bij_onderwijs.pdf
Version: juni 2020
1.8 MiB
244 Downloads
Details

Reacties plaatsen niet mogelijk