Leespraat

Wat is Leespraat?

Voor de meeste kinderen met Downsyndroom verloopt de taalspraakontwikkeling moeizamer. Zij begrijpen veel meer taal dan zij zelf (vlot)kunnen produceren (dysfatische stoornis). De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via het gehoor) verwerken van informatie. Visueel zijn zij bijna allemaal relatief sterk. Van deze sterke kant maken wij bij Leespraat gebruik. Leespraat is een communicatiemethode, ontwikkeld door pedagoge Hedianne Bosch.

Bijzondere kenmerken van de methode Leespraat zijn:

  • betekenisvol lezen vanaf het begin  (lezen is begrijpend lezen)

  • eigen leefwereld staat centraal  (lezen gekoppeld aan beleven)

  • lezen om te leren praten  (stimuleren van het praten, zinslengte uitbreiden, uitspraak verbeteren)

  • vroeg begonnen is veel gewonnen, maar liever later ingestapt dan de trein gemist.

  • doorgaande lijn tijdens de schoolperiode, waarbij lezen en praten hand in hand blijven gaan

  • het visuele gaat vooraf aan het auditieve en ondersteunt de ontwikkeling daarvan

  • het leesproces verloopt van globaal naar analytisch

  • kinderen leren lezen zoals volwassenen lezen: directe woordherkenning/ herkenning woorddelen/deel van een onbekend woord verklanken.

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Jacqueline van der Linden. Na de PABO ben ik direct gestart met de opleiding speciaal onderwijs, omdat tijdens mijn stage de leerling met een speciale onderwijsbehoefte mijn hart al had gestolen. Na 2 jaar regulier onderwijs, ben ik in diverse vormen van speciaal onderwijs (praktijkonderwijs/ZML) terecht gekomen. Sinds 9 jaar werk ik voornamelijk als ambulant begeleider Cluster 3 (kinderen met een verstandelijke beperking). Tijdens mijn werk als ABer volgde ik diverse cursussen/workshop, waaronder Leespraat bij Hedianne Bosch in Amstelveen. Enthousiast over de goede resultaten in de praktijk, ben ik ook de verdiepingsworkshops van Leespraat gaan volgen. Ik ben nu officieel begeleider en consulentLeespraat en sta ook als zodanig op de site van stichting Scope vermeld(http://www.stichtingscope.nl/index.php/begeleiding/begeleiders-leespraat). Mijn doel is om de Leespraat-druppel in het Oosten van het land te laten uitgroeien tot een olievlek.

Hoe gaat het in zijn werk.

Sinds januari 2010 werk ik wekelijks met enkele kinderen met Leespraat. Van ouders krijg ik regelmatig de vraag of ik ook met hun kind wil werken met Leespraat. Om aan de vraag uit het veld te kunnen voldoen is met mijn werkgever de volgende constructie bedacht:

Vanaf 5 september 2011 start ik op individuele basis met kinderen.

Ouders kunnen hun kind vanaf nu bij mij aanmelden. j.vanderlinden@twog.nl

De Leespraat begeleiding loopt via mijn werkgever, stichting ZML-TWOG.

Ik kan de begeleiding aan huis of op de school/dagbesteding van het kind komen geven.

.

Ouders krijgen via mij een vrijblijvende prijsopgave. Via de Stichting TWOG ontvangt u dan een declaratie.

Heeft u vragen? Mail gerust!

Vriendelijke groeten, Jacqueline van der Linden

Reacties plaatsen niet mogelijk