Start onderzoek naar werking van de COVID-19-vaccins op patiënten met immuunstoornissen

Vaccinatiestrategie voor zeer kwetsbare groep mensen met Downsyndroom moet beter

Meppel, 1 februari 2021 – In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, start ZonMw samen met het RIVM een aantal onderzoeken naar de werking van de COVID-19-vaccins op een aantal kwetsbare groepen, waaronder patiënten met immuunstoornissen. Mensen met Downsyndroom behoren tot deze groep. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het UMC Utrecht in samenwerking met andere Nederlandse onderzoekers en de Stichting Downsyndroom. Stichting Downsyndroom is verheugd over het opstarten van dit onderzoek, maar nog niet tevreden. Regina Lamberts, directeur van de Stichting Downsyndroom: “Op dit moment worden alleen mensen in instellingen voor gehandicaptenzorg versneld gevaccineerd. En dat betekent dat een grotere groep mensen met Downsyndroom nu niet voor vaccinatie in aanmerking komt, terwijl ze wel extra een groot risico lopen.”

Volwassenen met Downsyndroom hebben een verhoogd risico op besmetting met COVID-19. Na de besmetting is ook de kans op complicaties en zelfs op overlijden groter dan bij mensen zonder Downsyndroom. Het UMC Utrecht gaat onder leiding van Louis Bont (kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties) met andere Nederlandse onderzoekers en de Stichting Downsyndroom onderzoek doen naar de afweerreactie op het COVID-19 vaccin in deze populatie. Met deze informatie wordt beoordeeld of het standaard vaccinatieschema voldoende is om COVID-19 te voorkomen bij mensen met het Downsyndroom of dat er, bijvoorbeeld, een extra vaccinatie nodig is. Het door ZonMw te financieren onderzoek is aanvullend op het onderzoek van het RIVM in het kader van monitoring en evaluatie van nationale vaccinatieprogramma’s, wat is uitgevoerd door de vaccinfabrikanten.

Blij, maar nog niet tevreden 
Regina Lamberts, directeur van de Stichting Downsyndroom: “We zijn enorm blij met de start van dit onderzoek. Hierdoor kan worden vastgesteld of het standaard vaccinatieschema voldoende is om COVID-19 te voorkomen bij mensen met het Downsyndroom of dat er, bijvoorbeeld, een extra vaccinatie nodig is. Dat is een grote stap voorwaarts, maar helaas nog niet voldoende. Op dit moment worden namelijk nog niet alle mensen met Downsyndroom gevaccineerd. Dat moét veranderen, omdat deze mensen extra vatbaar zijn voor een besmetting en zelfs meer kans hebben om aan COVID-19 te overlijden”

Vergeten groep 
Op dit moment worden alleen mensen in instellingen voor gehandicaptenzorg versneld gevaccineerd. En dat betekent dat een grotere groep mensen met Downsyndroom nu niet voor vaccinatie in aanmerking komt, terwijl ze wel een groot risico lopen. Denk aan mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 50 jaar, die in minder of meerdere mate zelfstandig wonen of thuis bij hun ouders bijvoorbeeld. Juist vanwege hun grotere kwetsbaarheid moet ook deze groep mensen met Downsyndroom snel gevaccineerd worden. Dat vindt ook Louis Bont: “Ook voor deze mensen met Downsyndroom wil ik me sterk maken, want het is heel belangrijk dat zij ook snel worden gevaccineerd.”

Waarom extra onderzoek? 
De huidige beschikbare vaccins worden vooral, maar niet beperkt tot, door de fabrikanten in relatief gezonde volwassenen onderzocht. Specifieke risicogroepen zoals mensen met Downsyndroom, worden maar deels in deze studies meegenomen. De registratieautoriteiten hebben de vaccins ook voor deze doelgroepen goedgekeurd, maar het is wel goed om hier toch extra onderzoek naar te doen. Het is van belang om de immuunrespons van het vaccin bij patiënten, waarvan bekend is dat zij een minder goed functionerend immuunsysteem hebben beter te gaan begrijpen. Een minder goed functionerend immuunsysteem kan veroorzaakt zijn door aanleg of zijn aangeboren, door een transplantatie of door immuunmodulerende behandelingen (chemotherapie, immuuntherapie).

Reacties plaatsen niet mogelijk