Strubbelingen met PGB

Onder de titel “Het blijft cowboyen met het pgb” hebben 2 ouders met een zoon met Downsyndroom een artikel geplaatst in de Volkskrant. Hun zoon heeft veel en lang in het ziekenhuis gelegen. Zijn gezondheid is broos en ze hebben veel extra ondersteuning voor hem nodig. Dit was altijd goed geregeld met een pgb. Maar toen ging alles veranderen. “Zonder pgb had ons kind veel minder passende maar wel duurdere zorg ontvangen, aangezien hij dan overgeleverd zou zijn aan de veel duurdere instellingszorg. Maar de mateloze instituties lijken zich toch opnieuw meester te maken van het autonome individu. Hoe strookt dit met de zelfredzaamheid van het individu, de participatie-principes en met de wens voor efficiëntere zorg die het kabinet zegt na te streven? Van Rijn, ministerie van VWS, zorgkantoren en SVB: regeren is vooruitzien, dus laat het cowboyen eindelijk eens achterwege en geef ons alsjeblieft de regie weer in handen!”

Het artikel is te lezen via deze link.

Heeft u ook problemen met het pgb of de verzekering? Er is een meldpunt bij onze koepel Iederin via deze link.

Reacties plaatsen niet mogelijk