Studiedag Integreren op praktijkschool of VMBO: ja het kan!

Nog enkele plaatsen vrij.

Ervaring leert dat wanneer uw kind met Downsyndroom richting de bovenbouw gaat u al moet na gaan denken over een eventueel geïntegreerd vervolgtraject na de basisschool. Hierbij komt veel kijken maar het is zeker de moeite waard om u alvast te oriënteren op de eventuele mogelijkheden die er zijn.

Op dit moment zijn bij ons 14 leerlingen bekend die onderwijs volgen op een praktijkschool of VMBO. Deze leerlingen met Downsyndroom die de hele basisschool hebben afgemaakt zijn jarenlang cognitief uitgedaagd én hebben met of zonder extra ondersteuning deelgenomen aan alles wat een reguliere school biedt. Zij willen verder leren in een reguliere omgeving. En dat kan!

Tijdens de studiedag op vrijdag 7 februari willen we zowel ouders, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om integratie op het reguliere VO succesvol te laten verlopen.

Emiel van Doorn (STIBCO) zal deze dag zijn visie laten schijnen over passend onderwijs in relatie tot leerlingen met Downsyndroom op het regulier voortgezet onderwijs. Hilde de Haan projectleider van de Down Academy en tevens ouder van een dochter met Downsyndroom die een aantal jaren geleden haar VMBO basisdiploma heeft gehaald zal vanuit een theoretisch kader aangevuld door haar persoonlijke ervaringen vertellen over dit geslaagde integratietraject. Eline Peen mentor op de Praktijkschool Westfriesland in Hoorn van Lucas een leerling met Downsyndroom zal haar praktijkervaringen met de deelnemers delen.

In de Ups & Downs het informatie magazine rondom integratie binnen het reguliere VO kunt u alvast kennis met dit verhaal maken. Tot slot zullen Gijs van Hout kernteam coördinator VMBO onderbouw Montessoricollege Nijmegen en Marloes Hondema, docent van de integratieklas van het Montessoricollege stil staan bij het tot stand komen van dit mooie geïntegreerde onderwijsconcept.

Een dag uitermate geschikt voor een ieder die ook na de basisschool wil integreren en tevens ook zeer geschikt voor ouders en/of professionals die op dit moment een kind op het reguliere VMBO of praktijkschool onderwijs laten volgen!

Klik hier voor meer info en om je aan te melden.

Reacties plaatsen niet mogelijk