Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

De studiedagen georganiseerd in het oude VIM concept maar sinds augustus 2019 onder de vlag van de SDS zijn tot nu toe een groot succes. Inmiddels hebben wij dit schooljaar al bijna 200 deelnemers mogen begroeten waarvan de helft professionals. Gezamenlijke deelname van zowel ouders als professionals maken deze dagen uniek want educational partnership oftewel samenwerking en goed contact met ouders blijft een belangrijk speerpunt in goed onderwijs voor kinderen met Downsyndroom.

Hoewel in ons land op dit moment nog steeds zo’n 55% van de leerlingen met Downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk voortgezet onderwijs op het VSO.

Als geen ander zijn wij ons er van bewust hoe belangrijk het is om kinderen met Downsyndroom te blijven stimuleren op zowel cognitief en sociaal gebied en dat een krachtige leeromgeving hierbij een eerste vereiste is.

Aansluitend op het voorgaande organiseren wij daarom vrijdag 27 maart 2020 een studiedag rondom onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Anneke Huiskamp met wie u in het afgelopen winternummer van de Down & Up (DU128) een interview hebt kunnen lezen is directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp bij Apeldoorn. Voor de vijfde keer heeft haar school het predicaat Excellente school gekregen. Zij zal deze dag een inleiding geven over hoe haar school een krachtige leeromgeving voor leerlingen met Downsyndroom gestalte geeft waarbij recht op goed onderwijs centraal staat, ook na je 18e!

Daarnaast zal Emily Veerman ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) een trainingsmodel welke wetenschappelijk effectief is gebleken bij leerlingen met een verstandelijke beperking toelichten. Dit model laat leerlingen zelf nadenken over hoe zij problemen kunnen oplossen.

Tot slot zal Hilde de Haan haar op de praktijk gerichte onderzoek toelichten wat zij heeft gedaan in het kader haar Master Educational Needs waarbij het belang van het stimuleren van de cognitieve vaardigheden aan leerlingen met Downsyndroom op het VSO centraal staat.

Een dag uitermate geschikt voor zowel leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders en een ieder die te maken heeft met leerlingen met Downsyndroom op het (V)SO. Wij vragen u dan ook als ouder dit bericht onder de aandacht te brengen bij de school van uw kind en hopen u samen te mogen begroeten op deze unieke studiedag op 27 maart.

Informatie over o.a. aanmelding staat hier.

Reacties plaatsen niet mogelijk