Symposium Wereld Downsyndroomdag

De Wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in het succesvol zijn. Kennis delen en afstemmen met andere disciplines is eveneens een essentiële pijler. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijkse ‘Symposium Down Syndroom’.

Tijdens deze editie worden de laatste ontwikkelingen in De Wereld van Down Syndroom belicht en bediscussieerd, zoals:

  • Hoe (h)erkennen we levend verlies?
  • Wat betekent ‘goed vertegenwoordigerschap’ eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
  • Waar lopen we tegenaan bij visusafwijkingen en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
  • Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou?
  • Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?
  • Wat is de invloed van muziek op ons brein en psychisch welbevinden en hoe kunnen we muziektherapie zelf inzetten tijdens momenten van zorg en aandacht?

Ook deze keer hebben wij weer een prachtig programma samengesteld met muzikale verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen met Down Syndroom! Een dag vol beleving, kennis en inspiratie!

Klik hier om je aan te melden.

Reacties plaatsen niet mogelijk