Themadag Onderwijs Almelo

Op donderdag 22 september houden we een themadag Onderwijs in Almelo. Deze dag is vooral geschikt voor ouders van kinderen met Downsyndroom, leerkrachten en begeleiders van een leerling met Downsyndroom en ambulant begeleiders. In het bijzonder als het kind naar regulier onderwijs gaat. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Als mensen hiermee wel al veel ervaring hebben, dan kunnen zij andere aanwezigen tips geven (de spreker stelt hun inbreng op prijs), en kunnen zij met anderen ervaringen uitwisselen, maar horen zij wellicht niet heel veel voor hen nieuwe informatie.

 

Er wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak. Verder komen de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. Ook wordt ingegaan op de aanpak van lezen, rekenen en de zaakvakken. Ook wordt in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school. Klik hier voor meer informatie.

Reacties plaatsen niet mogelijk