Themadag Onderwijs Utrecht

Op donderdag 25 september is er een themadag Onderwijs in Utrecht. Deze dag is interessant voor Ouders van kinderen met Downsyndroom; leerkrachten uit speciaal of regulier onderwijs met een leerling met Downsyndroom in de klas; remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en andere belangstellenden.

In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak.

Verder komen in een gesprek met de deelnemers de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. In het middagprogramma wordt eerst ingegaan op de aanpak van lezen en rekenen en kort aandacht besteed aan de zaakvakken. Daarna wordt, in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school.

Spreker: drs. Gert de Graaf, pedagoog en onderwijsdeskundige van de SDS

Inschrijving via info@downsyndroom.nl onder vermelding van Themadag Onderwijs 25 september 2014. Prijs: donateurs € 30,- niet-donateurs € 45,-  (inclusief lunch)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk