Themadag Onderwijs

Op woensdag 25 november houden wij een themadag onderwijs in Meppel. Deze themadag is speciaal voor ouders van kinderen met Downsyndroom; leerkrachten en begeleiders met een leerling met Downsyndroom in de klas, in het bijzonder als het kind naar regulier onderwijs gaat; intern en ambulant begeleiders en andere belangstellenden.

In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak.

Verder komen in een gesprek met de deelnemers de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. In het middagprogramma wordt eerst ingegaan op de aanpak van lezen en rekenen en kort aandacht besteed aan de zaakvakken. Daarna wordt, in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school.

Klik hier voor meer informatie.

Reacties plaatsen niet mogelijk