Twee themadagen onderwijs

Op dinsdag 11 april houden we een themadag onderwijs in Westelbeers. En op donderdag 21 september in Meppel.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak, de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs, de aanpak van rekenen en lezen, de zaakvakken en sociale integratie. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Klik hier voor meer informatie over de themadag op 11 april in Westelbeers. En hier voor de themadag in Meppel op 21 september.

Reacties plaatsen niet mogelijk