uitspraak College rechten van de mens

Stichting Samen tussen Amstel en IJ discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte door in het schoolondersteuningsprofiel van de 8e Montessorischool Zeeburg te vermelden dat deze school zich niet in staat acht om kinderen met het syndroom van Down te begeleiden. 

Een belangrijke uitspraak waarbij het college zeer terecht wijst op het recht dat er naar ieder individueel kind wordt gekeken. Zie hier de uitspraak:  https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-81

De SDS is blij met deze uitspraak. Tegelijkertijd bewijst dit dat er in Nederland nog veel onwetendheid is over Downsyndroom. Wat dat betreft is er nog veel werk te verzetten.

Reacties plaatsen niet mogelijk