Vanaf nu kunt u zich opgeven voor belangrijk onderzoek

Help mee om de werking van het vaccin bij Downsyndroom duidelijk te krijgen.

Nederland is, net als vele andere landen om ons heen inmiddels gestart met het vaccineren tegen het nieuwe coronavirus. Hierbij is ervoor gekozen om mensen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het nieuwe coronavirus en in een instelling wonen als een van de eersten te vaccineren. Mensen met het Downsyndroom hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze geïnfecteerd raken met het coronavirus. Dit komt door een minder goed werkend afweersysteem. Er is nog niet onderzocht of het minder goed werken van het afweersysteem bij mensen met het Downsyndroom ook invloed heeft op de afweerreactie bij de vaccinatie. Het UMCU gaat daarom in samenwerking met het RIVM een onderzoek starten, genaamd de PRIDE studie.

Met de PRIDE studie willen we gaan onderzoeken of de toegediende coronavaccins net zo goed werken bij mensen met het Downsyndroom als bij mensen zonder het Downsyndroom. Met de uitkomst van dit onderzoek hopen we een advies te kunnen geven over hoe mensen met het Downsyndroom zo optimaal mogelijk gevaccineerd kunnen worden.

Om dit te gaan onderzoeken nemen we op 4 tijdspunten bloed af rondom de vaccinaties. De vaccins worden toegediend volgens het vaccinatieprogramma van de overheid. De onderzoekers van de PRIDE studie zullen dus niet het vaccin zelf geven.

Wie kunnen er mee doen aan de studie?
– Volwassenen (≥ 18 jaar) met Downsyndroom
– Huisgenoten (zonder Downsyndroom) van de deelnemende volwassenen met Downsyndroom.

Voor meer informatie over het onderzoek of bij interesse in deelname kunt u contact opnemen met het PRIDE-onderzoeksteam.Telefoonnummer: 06-50177982Mail: pride-onderzoek@umcutrecht.nl

Indien u wilt overleggen met Stichting Downsyndroom, kunt u contact opnemen met: tel: 0522 281337 , mail: rl@downsyndroom.nl

Bij voorkeur doen we een bloedafname vóór toediening van de eerste vaccinatie. Daarom willen wij u vragen om, indien u meer wilt weten over dit onderzoek, op relatief korte termijn contact op te nemen met ons, of de SDS. Dit geldt vooral voor als de volwassene met Downsyndroom in een instelling woont. Voor de thuiswonenden, zelfstandigwonenden, of in kleine wooninitiatieven is nog niet duidelijk wanneer de vaccinatie begint. Daar werken we wel heel hard aan!

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam van de PRIDE studie

Reacties plaatsen niet mogelijk